Veli İzin Belgesi

Açıklama Veli İzin Belgesi
Kategori Türkçe
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 01-04-2019
Boyut 16.05 K
İndirme 29

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

                                                                  200../200.. ÖĞRETİM YILI                                                          EK-4

………………………………………….OKULU, …………………………….FAALİYETİ

 

VELİ İZİN BELGESİ VE TAAHHÜTNAME

…………………………………OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                ANTALYA

 

 Velisi bulunduğum/bulunduğumuz yukarıda açık kimliği yazılı okulunuz öğrencisinin,  …/…./200..--…./…../200.. tarihleri arasında, Okul Müdürlüğü’nün sorumluluğunda düzenlenen …………………………….…… gezisine /faaliyetine katılmasına izin veriyorum/veriyoruz.

 Öğrencinin anılan tarihler arasında “gece yolculuğu ve yat turu yapılmaması, denize girilmemesi”  şartı ile görevlilerin vereceği resmi çerçevede talimatlara uyacağını, karşılaşabileceği kaza, hastalık vb. riskler ile bu nedenlerden dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçlarını kabul edeceğimi/edeceğimizi, taahhüt ederim/ ederiz.

 Gereğini bilgilerinize arz ederim/ederiz.                                                                         …../…../200….

 

ANNE (ADI SOYADI İMZASI)

BABA (ADI SOYADI İMZASI)

 

 

 

ANNE VE BABA HER İKİSİDE HAYATTA DEĞİLSE YASAL VELİSİ’NİN

ADI SOYADI

YAKINLIK DERECESİ

İMZASI

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

 1) Bu taahhütname, yukarıda belirtilen faaliyete katılacak olan öğrencinin anne ve babası (anne ve baba hayatta değil ise yasal velisi) tarafından 2 (iki) nüsha doldurulup imzalanacak ve okul aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştırılacaktır.Bir örneği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, bir örneği onay ile birlikte faaliyet süresince Kafile Başkanında bulunacaktır.

           2)Cep telefonları kısmında yer alan “DİĞER” bölümüne ulaşılabilecek en yakın kişilerin isimleri ve telefonları mutlaka yazılacaktır.

           3)Aksi halde öğrenci ilgili faaliyete katılamayacaktır.

           4)Gerçek dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, taahhütnameyi dolduranlara ve imzalayana aittir.

 

Tasdik Olunur

…./…../200..

(Okul Müdürü Adı Soyadı  İmza Mühür)

………………………….