Lys Ygs Biyoloji Biyolojik Çeşitlilik Testleri 3

Açıklama Lys Ygs Biyoloji Biyolojik Çeşitlilik Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori Biyoloji
Gönderen erkan055
Eklenme Tarihi 11-01-2019

Soru 1
Heterotrof bir bakteride; I. ribozom, II. Golgi aygıtı, III. klorofil, IV. mitokondri yapı ve organellerinden hangileri bulunur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız IV
I ve II
I ve III
II, III ve IV
Soru 2
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan yönteme göre aşağıda verilen canlı gruplarından hangisi birbirleriyle daha yakın akrabadır?
seçenekleri
Paramesyum - Sünger
Bakteri - Öglena
Öglena - Hidra
Deniz yıldızı - Alabalık
Planarya - Halkalı solucan
Soru 3
İki virüsten birisi bir hayvanın karaciğer hücresinde, diğeri bir bakteride çoğalabilmektedir. Bu virüs çeşitleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
seçenekleri
Hücre dışında da çoğalabilirler.
Nükleoprotein yapılıdırlar.
Aynı hücre tipinde çoğalamazlar.
Antibiyotiklerden etkilenmezler.
Aynı nükleik asit çeşidine sahiptirler.
Soru 4
Pneumococcus bakterilerinin hastalık yapan kap-süllü ve hastalık yapmayan kapsülsüz çeşitleri vardır. Tamamı ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler ile hastalık yapmayan kapsülsüz bakteriler karıştırılıp fareye enjekte edildiğinde, farelerin hastalanıp öldüğü görülmüştür. Bu olayın nedeni; I. kapsülsüz bakterilerin kapsüllü bakterilerin DNA'sını kullanması, II. kapsüllü bakterilerin antibiyotiklerden etkilenmemeleri, III. kapsüllü bakterilerin mutasyon geçirmesi durumlarından hangileridir?
seçenekleri
Yalnız I
II ve III
I ve II
I ve III
I, II ve III
Soru 5
I. Prokaryot hücreli olma II. 50 °C üzeri sıcaklıkta canlılık özelliği gösterme III. Anaerob solunum yapabilme Yukarıdaki özelliklerden hangileri arkeler ve bakterilerde ortak olarak görülebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 6
İkili adlandırma sistemine göre verilen, I. Felis domesticus, II. Felis tigris, III. Musca domestica, IV. Felis leo, V. Carıis lupus, VI. Can is famillaris canlılarından hangileri arasındaki akrabalık en azdır?
seçenekleri
I ve II
I ve IV
II ve IV
III ve V
V ve VI
Soru 7
Belirli bir familya birimi içinden seçilen iki farklı canlı için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Homolog yapı benzerliği, takım sistematik biri-mindekilerden daha fazladır.
Embriyonik gelişim benzerlikleri takım sistematik biriminde yer alan canlılardakinden daha azdır.
Protein benzerlikleri sınıf sistematik biriminde yer alan canlılardan daha fazladır.
Analog yapı sayısı, cins sistematik birimindekilerden daha fazladır.
Organlarının iç yapı benzerliği, cins sistematik birimindekilerden daha azdır.
Soru 8
Hayvanlar âleminde yer alan, - Felis domesticus (Kedi), - Canis lupus (Kurt), - Caretta caretta (Kaplumbağa), - Salmo trutta (Alabalık) canlıları, aşağıdaki sistematik birimlerden hangisinde birlikte bulunur?
seçenekleri
Şube
Familya
Sınıf
Cins
Takım
Soru 9
Bir kuş türünün embriyonik gelişmesi beş hafta, sürüngen türünün ise altı hafta devam ediyor. Buna göre hangi haftada kuş embriyosu ile sürüngen embriyosu birbirine en fazla benzer?
seçenekleri
Birinci haftada
İkinci haftada
Üçüncü haftada
Dördüncü haftada
Beşinci haftada
Soru 10
Hayvanlar âleminde, - vücudun pullarla kaplı olması, - iskeletin kemik veya kıkırdaktan yapılı olması, - solungaç solunumunun yapılması özelliklerinin tümünü içeren bireylerin toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Tür
Sınıf
Familya
Aile
Cins