LYS Fizik İtme Momentum Testleri 1

Açıklama LYS Fizik İtme Momentum Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori YGS-LYS
Gönderen sero10
Eklenme Tarihi 05-02-2019

Soru 1
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-405. Sürtünmesiz yatay yüzeyde duran bir cisme 10 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet 10 s süresince değişmediğine göre bu sürede cisme uygulanan itme kaç N.s dir?
seçenekleri
1
10
20
50
100
Soru 2
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-406. Kütlesi 2 kg olan şekildeki cisim durmakta S«nggam5g|jWijg iken sabit bir kuvvetin etkisiyle 2 dakika sürede 24 m/s hıza ulaşıyor. Bu süre boyunca cisme uygulanan itme kaç N.s dir?
seçenekleri
20
24
30
36
48
Soru 3
Bir cisim bir ucu serbest yaya doğru atılıyor. Yaya ulaşan cisim yayda 10 s süreyle 50 N.s lik itmenin etkisinde kalıyor. Buna göre yayın cisme uyguladığı ortalama kuvvet kaç N dir?
seçenekleri
5
10
25
50
500
Soru 4
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-407. Kütlesi 2 kg olan bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde 10 m/s hızla ilerliyor. Cisim yolu üzerindeki bir cisme çarpıp 5 m/s hızla geriye dönüyor. Cismin momentum değişimi kaç kg.m/s büyüklüğündedir?
seçenekleri
5
10
15
30
50
Soru 5
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-408. p momentumu ile hareket eden cisme şekildeki K noktasında I büyüklüğünde itme uygulanıyor. Cismin itme sonrası momentumu kesikli çizgilerden hangisi gibidir?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 6
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-409. 2m ve m kütleli K ve L cisimleri yatay sürtünmesiz bir yolda birbirlerine v, -2v hızlarıyla yaklaşmaktadır. Cisimler merkezi esnek çarpıştıktan sonra hangi hızla hareket ederler? (K-L)
seçenekleri
V -2 v
-V 2v
-2 v V
2v V
0 - 0
Soru 7
X in kütlesi Y ninkinin yarısı, momentumu ise iki katıdır. Buna göre X in kinetik enerjisi Y ninkinin kaç katıdır?
seçenekleri
8
4
3
2
1
Soru 8
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-410. Yatay sürtünmesiz yüzeyde K noktasından P0 momentumu ile geçen bir cisim L noktasında patlayarak üç parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisinin momentumu Şekil 1 deki gibi P1 ve Poluyor. Üç parçanın da momentumu yatayda olduğuna göre 3 parçanın momentumu Şekil 2 dekilerden hangisidir?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 9
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-411. Yatay sürtünmesiz yolda v hızıyla Şekil 1 deki gibi hareket eden 3m kütleli cisim patlayarak iki parçaya ayrılıyor. Patlamadan sonra, parçalardan 2m kütleli olanı - v hızıyla hareket ettiğinde diğeri kaç v hızıyla hareket eder?
seçenekleri
-10
-5
5
15
25
Soru 10
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-412. Birlikte toplam P momentumu ile hareket eden iki buz patencisi K noktasına geldiklerinde birbirlerini itiyorlar. Patencilerden birisi P1 momentumu ile hareket ettiğine göre diğerinin momentumu kesikli oklarla gösterilenlerden hangisidir?
seçenekleri
I
II
III
IV
V