LYS Fizik Dayanıklılık, Adezyon ve Kohezyon Testleri 1

Açıklama LYS Fizik Dayanıklılık, Adezyon ve Kohezyon Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori Fizik
Gönderen kirdarali
Eklenme Tarihi 26-01-2019

Soru 1
Bir cismin boyutları orantılı olarak artırıldığında, I. Dayanıklılığı azalır. II. Yüzey alanı artar. III. Yüzey alanının hacmine oranı azalır, yargılarından hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
Soru 2
Yüksekliği ve taban yarıçapı r olan bir silindirin yüksekliği ve taban yarıçapı iki katına çıkarılıyor. Bu durumda silindirin yüzey alanı kaç katına çıkar?
seçenekleri
2
4
6
8
10
Soru 3
r yarıçaplı X küresi ile 2r yarıçaplı Y kürelerinin yüzey alanlarının hacimlerine oranı sırasıyla Ax ve Ay dir. Bunda göre Ax / Ay kaçtır ?
seçenekleri
4
2
1
0
-1
Soru 4
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-1. Şekil 1 deki küp biçimindeki cismin yüzey alanı A dır. Bu cisim ortasından ikiye bölündüğünde elde edilen Şekil 2 deki cisimlerin yüzey alanlarının toplamı kaç A dır?
seçenekleri
4/3
3/2
5/3
2
7/2
Soru 5
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-2. Şekildeki X, Y Z kaplarında sıcaklıkları sırasıyla 10°C, 30°C ve 50°C olan sıvılar bulunmaktadır. Sıvıların yüzey gerilim katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
X>Y>Z
Z>Y>X
X=Y=Z
Y>X>Z
X=Z>Y
Soru 6
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-3. Şekil 1 deki r yarıçaplı halat, P ağırlığındaki yükü ancak taşıyabilmektedir. Şekil 1 deki ile aynı malzemeden yapılmış Şekil 2 deki halatın ucuna bağlanmış P ağırlığındaki cisme eşit ağırlıkta en fazla kaç tane cisim asılabilir?
seçenekleri
1
2
3
5
7
Soru 7
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-4. Küp biçimindeki X, Y cisimleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. X ve Y nin dayanıklılıkları sırasıyla Dx ve Dy olduğuna göre, Dx / Dy oranı kaçtır?
seçenekleri
4
3
2
3/2
1/2
Soru 8
lys-fizik-madde-ozellikleri-testleri-5.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 9
I. Kağıt peçetenin suyu emmesi, II. Çayın, bir ucu değdirilen şekere dağılması, III. Fırçanın tüylerinin sudan çıkarılırken birbirine yapışması, olaylarından hangisinde kılcallığın etkisi vardır?
seçenekleri
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
I, II ve III
Soru 10
1. Bazı böceklerin suda yürümesi 2. Suyun ağaç köklerinden ağacın dallarına çıkabilmesi 3. Yağmur damlalarının pencere camında durması olaylarındaki kuvvetler, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
seçenekleri
Adezyon - Adezyon - Kohezyon
Kohezyon - Adezyon - Kohezyon
Adezyon - Kohezyon - Kohezyon
Kohezyon - Kohezyon - Adezyon
Kohezyon - Adezyon - Adezyon