9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 3

Açıklama 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 9. Sınıf Tarih
Gönderen kaan1996
Eklenme Tarihi 28-01-2019

Soru 1
Lidyalıların kendi ulusal orduları yerine ya­bancılardan oluşan paralı askerlerden ordu­lar kurmalarının,
I.yönetimin kolaylaşmasına,
II.ticari faaliyetlerin hızlanmasına,
III.devletin siyasi varlığının kısa sürmesine
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 2
İlkçağ'da Mısır'da krallar kendilerini Tanrı-kral, Mezopotamya uygarlıklarından Sümerlerde de krallar kendilerini Rahip-kral olarak nitelendir­mişlerdir.
Buna göre kralların bu unvanları kullanmala­rı,
I.ekonomiyi geliştirmeye
II.hukukun üstünlüğünü sağlamaya
III.siyasi güçlerini artırmaya
yargılarından hangilerine yöneliktir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III
Soru 3
İlkçağda Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaş­masında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
seçenekleri
Büyük İskenderin Asya Seferi’ne çıkması
Lidyalıların Kral Yolu'nun yapmaları
Fenikelilerin kolonicilik yapmaları
Asurların Anadolu'da ticaret kolonilerini kur¬maları
Avrupalıların Haçlı Seferlerini yapmaları
Soru 4
Mısır’da takvimin kullanılması ve piramitlerin yapılmasında,
I.ekonomik uğraşlar,
II.dışardan gelen göçler,
III.dini inanışlar
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I,II ve III
Soru 5
Mısır medeniyetinde;
-illere valilerin atanması
-kral'a yardımcı vezirlerin olması
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?
seçenekleri
Hukuk üstünlüğünün geliştiği
Merkezi otoritenin zayıfladığı
Özel mülkiyet kavramının güçlendiği
Laik yönetim anlayışının olduğu
Devlet yönetiminde bürokrasinin olduğu
Soru 6
I.Mısır'da Pramitlerin inşa edilmesi
II.Sümerlerde "rahip kral" anlayışının olması
III.Fenikelilerin kolonicilik yapması
Yukarıda verilenlerden hangilerinde ekono­mik gelişmelerin etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 7
Sümer medeniyetin’deki,
I.İlk yazılı hukuk kurallarını düzenlemeleri
II.Site denilen şehir devletleri halinde yaşa­maları
III.Çok amaçlı Ziggurat denilen yapılar inşa et­meleri
durumlarından hangileri siyasi birliğin olma­dığının göstergesidir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I ve II
Soru 8
İlkçağ’da Anadolu’da hazırlanan,
I.kişilere karşı işlenen cezaların hafif olması,
II.ölüm cezasının yalnızca ayaklanmalarda kul­lanılması,
III.Kralın otoritesinin korunması
hukuk kurallardan hangileri devlet otoritesini korumaya yöneliktir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 9
İlkçağ'da görülen,
I.pramitlerin yapılması,
II.takvimin bulunarak geliştirilmesi,
III.yazının kullanımının yaygınlaşması
gelişmelerinden hangileri kültürel ve bilimsel gelişmeler olduğunu gösterir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I,II ve III
Soru 10
Yeni belge ve buluntuların ortaya çıkması,
I.doğru bilinen bazı bilgilerin değişmesini
II.bazı tarihi bilgilerin değişebileceğini
III.kaynaklara olan güveninin sarsılmasını
tarih biliminde durumlarından hangilerine neden olmuştur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III