9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 1

Açıklama 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 9. Sınıf Tarih
Gönderen gökhan38
Eklenme Tarihi 02-02-2019

Soru 1
İlkçağda toplumsal alanda sınıf farklılıkları­nın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi et­kili olmamıştır?
seçenekleri
Dini taassupların görülmesi
Köleliliğin ortaya çıkması
Gelir dağılımının eşit olmaması
Kanunların yapılması
Ekonomik zenginliğin elde edilmesi
Soru 2
Yunanlıların İlk Çağ’da tanrıları adına olimpiyatlar düzenlemesinin,
I.toplumda etkileşimin yaşanması,
II.kültürel birliğin sağlanması,
III.tarımda gelişmenin yaşanması
sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasın­da etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 3
İlkçağdaki medeniyetlerde,
I.askeri yapıya önem verilmesi,
II.şehirlerin etrafının sularla çevrilmesi,
III.Hukuk kurallarının hazırlanması
durumlarından hangileri “ülke savunması” ile ilgili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III
Soru 4
I. Mısırlıların piramitleri inşa etmeleri
II.Çin seddi’nin yapılması
III.Urartular’ın ölüleri değerli eşyalarla gömmesi
Yukarıda verilen gelişmelerin hangilerinin di­ni inancın etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I,II ve III
Soru 5
İlk Çağ’da kolonicilik faaliyetleri yapılmasının,
I.ekonomik yönden kalkınma
II.ülke dışına göçler yapma
III.kültürel, dini ve siyasi olarak yayılma
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III
Soru 6
İnsan ve toplumların yaşadıkları coğrafi bölgenin koşulları, uğraş alanlarını belirlemiştir.
Buna göre Mezopotamya medeniyetlerinde görülen,
I.Kerpiç evlerin yapılması
II.Tarım hayatına erken geçilmesi
III.Sulama kanallarının yapılması
gelişmelerinden hangileri bu yargıyı doğrula­maktadır?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III
Soru 7
Sümerlerde kralların,
I.başyargıç,
II.baş komutan,
III.baş rahip
gibi ünvanlardan hangilerini kullanmaları yö­netimde teokratik bir anlayış olduğunun doğ­rudan kanıtı sayılabilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 8
Lidyalıların,
I.Ordularında paralı askerlere yer vermişlerdir.
II.Koloniler kurmuşlardır.
III.Tüccarlara devlet işlerinde söz hakkı vermiş­lerdir.
yukarıda verilen özellikleri aşağıdakilerden hangisi ile daha yakından ilgilidir?
seçenekleri
Yönetim
Ekonomi
Sanat
Sosyal
Dini inanış
Soru 9
Hint medeniyetinde kast sisteminin,
I.Sınıflar arası geçiş kesinlikle yasaktır.
II.Sınıfsal özellikler babadan oğla geçer.
III.Herkesin bir mesleği vardı ve kimse işsiz de­ğildi.
özelliklerinden hangileri, toplumsal eşitlik ol­madığının kanıtı olarak gösterilebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III
Soru 10
Hititlerde görülen,
I.Çivi ve Hiyeroglif yazılarının kullanılması,
II.ele geçirdikleri ülkelerin tanrılarına inanılma­sı
III.Tarih yazıcılığının başlaması durumlarından hangileri Hititlerin kültürel
etkileşime açık olduklarını gösterir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I,II ve III
Benzer Dosyalar