9. Sınıf Biyoloji Ökaryot Canlılar ve Biyolojik Çeşitlilik Testleri 5

Açıklama 9. Sınıf Biyoloji Ökaryot Canlılar ve Biyolojik Çeşitlilik Testleri 5
Soru 10 Soru
Kategori 9. Sınıf Biyoloji
Gönderen andeniz
Eklenme Tarihi 02-02-2019

Soru 1
Bir hayvanın aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması, onun memeliler sınıfında incelenmesine kesin bir kanıt oluş­turmaz?
seçenekleri
Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması
Vücudunun kıllarla kaplı olması
Ter ve süt bezlerinin bulunması
Alyuvarında hemoglobin pigmentinin bulunması
Kas yapılı diyaframlarının bulunması
Soru 2
Aşağıda bazı organizmaların gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
seçenekleri
Plazmodyum - Mayoz bölünmeyle spor oluşturma
Öglena - Fotofosforilasyon ile ATP sentezi
Heterotrof bakteri - İnorganik maddenin oksidasyonu
Paramesyum - Kontraktil koful ile su atma
Amip - Fagositoz ile besin alınımı
Soru 3
Öglena’da kloroplast faaliyetinin artmasına bağlı olarak, I.hücre içi ozmotik basıncının artması, II.hücreye su girişinin hızlanması, IIIortamdan alınan organik madde miktarının artması durumlarından hangileri gözlenir?
seçenekleri
Yainız I
I ve lI
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 4
Mantarlar âleminde yer alan bira mayası, I.glikozu etil alkole dönüştürebilme, II.protein sentezi sırasında ATP harcama, III.tomurcuklanarak çoğalma özelliklerinden hangilerine sahiptir?
seçenekleri
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 5
Omurgasız bir hayvan olan toprak solucanı ile ilgili aşa­ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Vücutları halka şeklinde bölmelerden oluşmuştur.
İki açıklığı ve özelleşmiş bölümleri olan gelişmiş sindirim sistemleri vardır.
Kapalı dolaşım sistemine sahiptir.
Sinir şeridi vücudunun sırt tarafında bulunur.
Işığa ve dokunmaya duyarlı basit duyu organlarına sahiptir.
Soru 6
Biyolojik çeşitlilik, I.tür çeşitliliği, II.genetik çeşitlilik, III.ekosistem çeşitliliği kavramlarından hangilerini kapsar?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
Soru 7
Aşağıda verilen organizmalardan hangisi karşısındaki olayı gerçekleştiremez?
seçenekleri
Bira mayası - Oksijenli solunum
Paramesyum - Eşeyli üreme
Bakteri - Mayoz bölünme
Öglena - İkiye bölünme
Kara yosunu - Döl almaşı
Soru 8
Hayvanlar âleminde, I.notokordun gelişerek omurgayı oluşturması, II.besinlerin dış ortamdan hazır olarak alınması, III.gaz alış verişinin alveol yapılı akciğerler ile gerçekleştiril­mesi özelliklerine sahip canlı türü sayısının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
seçenekleri
I-II-III
II-I-III
ll-lll-l
III-I-II
lll-ll-l
Soru 9
Eklem bacaklılar grubunda yer alan canlılarda, I.trake, II.kitapsı akciğer, III.solungaç solunum organlarından hangileri bulunabilir?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 10
Mantarlarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Bir hücreli örnekleri hariç vücutları hif adı verilen iplikçiklerden oluşur.
Glikozun fazlasını glikojen olarak depo ederler.
Hücre dışı sindirim yapabilen örnekleri bulunur.
Hücre duvarları kitin adı verilen bir polisakkaritten oluşur.
Tüm türleri gelişmiş kök sistemi ve iletim demetlerine sahiptir.
Benzer Dosyalar