9. Sınıf Biyoloji Canlılığın Temel Birimi Testleri 1

Açıklama 9. Sınıf Biyoloji Canlılığın Temel Birimi Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 9. Sınıf Biyoloji
Gönderen kasatura42
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Endoplazmik retikulum organelinde gerçek­leşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. I. Nötral yağ, fosfolipit ve steroit gibi farklı yağların sentezinde görev alırlar. II. Glikoprotein üretiminde görev alırlar. III. Karaciğer hücrelerinde glikojen sentezinde görev alır. IV. İlaç ve zehirlerin etkisiz hale getirilmesini sağlarlar. V. Proteinli salgılar üretiminde görev alırlar. Verilen olayların granüllü ve granülsüz endo­plazmik retikulum çeşitlerinde gerçekleşenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 10-sinif Biyoloji-canliliğin-Temel-Birimi-Testleri 1.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 2
Hücre çekirdeğinde aşağıda verilen olaylar­dan hangisi gerçekleşmez?
seçenekleri
Protein sentezi
Ribozom üretimi
DNA sentezi
RNA sentezi
ATP tüketimi
Soru 3
Hücrede bulunan yapılar ve faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan­lıştır?
seçenekleri
Ribozom - Protein sentezi
Koful - Renk oluşumu
Mitokondri - Enerji üretimi
Golgi - Hormon sentezi
Ara filament - Mikrotübül üretme
Soru 4
Hücre zarının yapısında bulunan karbon­hidratlar için, I. Genellikle 15' den az glikozdan oluşan kısa polisakkarit zincirleri şeklindedir. II. Yağlarla ve proteinlerle kovalent bağ ya­parak bileşik halde bulunurlar. III. Çeşitlerinin ve hücre yüzeyindeki yerleşim­lerinin farklı olması hücreye özgüllük sağlar. IV. Reseptör olarak görev yaparak hücrelerin birbirlerini tanımasında etkili olurlar. yargılarından hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız II
I ve II
I,II ve III
II, III ve IV
I,II,III ve IV
Soru 5
Prokaryot ve ökaryot yapılı hücrelerde bulu­nabilen kamçı ile ilgili, I. Mikrotübül yapılıdır. II. Hücrenin yer değiştirmesini sağlar. III. Hücrelerde bir veya daha fazla sayıda bulu­nabilir. özelliklerinden hangileri ortaktır?
seçenekleri
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 6
-Lipoprotein yapılı tek zarla çevrilidir. - Enzim sentezi yapabilir. - Savunma hücrelerinde daha fazla sayıda bu­lunur. - Kontrollü hücre ölümlerinde ve hücre içi mak romolekül sindiriminde görev alır. - Hücre dışı sindirimde etkili olur. Hücrenin yapısını oluşturan organeller için verilen yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi lizozom organeli için doğrudur?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 7
Çekirdek zarı aşağıda verilen özelliklerden hangisi yönüyle hücre zarından farklıdır?
seçenekleri
Madde geçişi yapabilme
Porlarından polimer bileşikleri geçirebilme
Lipoprotein yapıda olma
Hareketli olma
Akıcı olma
Soru 8
Endosimbiyoz hipotezi aşağıdaki organellerden hangisinin ilk oluşumunu açıklar?
seçenekleri
Endoplazmik retikulum
Golgi aygıtı
Koful
Mitokondri
Lizozom
Soru 9
Hücrelerde bulunabilen, I.mitokondri, II.kloroplast, III.ribozom, IV. sentrozom, V. lizozom organelleri ve bu organellerde oluşturulan, a.selüloz, b. glikoz, c.ATR d. iğ iplikleri,
e protein
molekülleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmeler­den hangisi yanlıştır?
seçenekleri
III - e
IV – d
II - b
I - c
V-a
Soru 10
Bir bitki hücresinde bulunabilen iki organel aşağıda şematize edilmiştir. 10-sinif Biyoloji-canliliğin-Temel-Birimi-Testleri 2. A ve B organelleri için aşağıdaki özellikler­den hangisi ortak değildir?
seçenekleri
Hücre içindeki glikoz miktarının artmasını sağlarlar.
Bazı proteinleri sentezleyebilirler.
Kendilerine ait halkasal yapıda yönetici molekülleri vardır.
ihtiyaç durumunda kendilerini eşleyebilirler.
Yüzey genişletici zar oluşumlarına sahiptirler.