8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testleri 2

Açıklama 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 8. Sınıf Türkçe
Gönderen kispo
Eklenme Tarihi 21-01-2019

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bütün fiilim­si türleri bir arada kullanılmıştır?
seçenekleri
Bir köye teknoloji ulaşmadığında, yapılan her iş alın teri demektir.
Gece gündüz çalışıp evini geçindiren bir babanın öyküsüydü bu.
Elindeki kitap tarımla geçinen bir ailenin başından geçenleri anlatıyordu.
Güz mevsimi hasat anlamıydı köylü için.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?
seçenekleri
Yoldan geçen birilerinden yardım istemişler.
Gün boyu evden gelecek haberi beklemiş.
Tatilden dönenler son iki güne yığılmış.
Konuşmadan bir dakika bile duramaz.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
seçenekleri
Makineleri yağlamayı ihmal etmeyin.
Böyle durup dinlemeksizin çalışılmaz.
Bir işi, araştırmadan benimsemeyin.
Ben gelmeden işe başlamayın.
Soru 4
Biliyorum, kolay değil yaşamak Gönül verip türkü söylemek yâr üstüne Yıldız ışığında dolaşıp geceleri Gündüzler gün ışığında ısınmak Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, Yan gelebilmek Çamlıca tepesine... Orhan Veli Kanık Yukarıdaki şiirde kaç tane fiilimsi vardır?
seçenekleri
6
7
8
9
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kulla­nılmıştır?
seçenekleri
Oda numarasını bina girişindeki danışmadan öğrendi.
Yıllardır aradığı huzuru bu şehirde buldu.
Sağlığına kavuşur kavuşmaz çalışmaya koyuldu.
İşlerin yoluna girmesine tüm aile katkıda bulundu.
Soru 6
Aşağıdaki sıfat-fiillerden hangisi, bir ismi nitelememiştir?
seçenekleri
Erken gelenler ön sıralarda yer tutmuş.
Sahnedeki akıl almaz gösteriler karşısında nefeslerimizi tuttuk.
Onlarca kişi oturacak yer bulamadıkları için geri dönmüş.
Sanatçılar, görülmedik bir coşkuyla karşılandı¬lar.
Soru 7
Düşünür, yeniden düşünülen ve düşünülmüşlerin asla yeterince düşünülmediğini düşünen kimsedir. Paul Valery (Pol Valen) Bu cümledeki fiilimsilerle ilgili verilen bilgiler­den hangisi doğru değildir?
seçenekleri
Adlaşmış sıfat-fiiler kullanılmıştır.
Bir sıfat-fiil bir ismi nitelemiştir.
Fiilimsi ekleriyle yapılmış kalıcı isim kullanılmıştır.
Bütün fiilimsi türlerine örnek kelime vardır.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kulla­nılmamıştır?
seçenekleri
Yağmur başlayınca, sokağa çıkmaktan vazgeçtik.
Teklif edilen işi, hiç düşünmeden kabul etti.
Biraz yürüyüp, sonra otobüse binmeyi tercih ettik.
Kenarda bekleyerek, konvoyun geçişini izlemiş.
Soru 9
Kırları sarınca akşam serini, O yalnız kalmayım diye, durmadan, Kapımda gölgeden eteklerini Sürüye sürüye girer, vurmadan Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizelerinde fiilimsi kul­lanılmamıştır?
seçenekleri
Yalnız 1.
Yalnız 3
1ve 4.
3. ve 4.
Soru 10
Benden selam olsun Bolu Beyi’ne Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır Ok gıcırtısından kalkan sesinden Dağlar seda verip seslenmelidir Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizelerinde fiilimsi kul­lanılmamıştır?
seçenekleri
1.ve 3.
1, ve 4.
2. ve 3
2. ve 4.