8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testleri 1

Açıklama 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 8. Sınıf Türkçe
Gönderen aytip
Eklenme Tarihi 04-02-2019

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin cümlesinde birden  fazla fiilimsi vardır?
seçenekleri
Sana duyduğu sevgi gözlerinden okunuyor.
Mutlu olmak isteyen, nefes alışını dinlemedir.
Sevmek, insana dürüstlüğü ve fedakârlığı öğretir.
Baharla beraber insanın içi de çiçek açar.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi kullanılmıştır?
seçenekleri
Aç ile, eceli gelen söyleşir.
Çok bilen, çok yanılır.
Aç yaşamaktan, tok ölmek yeğdir.
Suyunu içtiğin kuyuya taş atma.
Soru 3
(“) içine alınmış fiilimsilerden hangisi farklı türdedir?
seçenekleri
Sakın bana “danışmadan” bir iş yapma.
Yarınki “görüşmeden” iyi bir netice bekliyor.
İlk “çalışmadan” bir sonuç çıkmadı.
Geçen yılki “yarışmadan” birincilikle çıkmıştı.
Soru 4
Yaptığımız işlerin en yanlışı sevgiyi ertelemektir. Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Zarf-fiil kullanılmıştır.
İsim-fiil yüklem görevinde kullanılmıştır.
Ek-fiil kullanılmıştır.
Sıfat-fiil kullanılmıştır.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan fii­limsi diğerlerinden farklıdır?
seçenekleri
Gecikirsen beklemeden giderim.
Koşarak gözden kayboldu.
İşten ayrılması hepimizi şaşırttı.
Zaman buldukça spor yapıyor.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bütün fiilim­si türlerine örnek kelimeler vardır?
seçenekleri
Konuşmasını tamamlamadan kürsüden indi.
Düşüncelerinin değişmesinden korkmayan bir kişidir.
Çalışmaya başlayınca gözü kimseyi görmüyor.
Yazdıklarını derleyip yayımlatmak istiyormuş.
Soru 7
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor! Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak a İni, değer Aşağıdaki kelimelerden hangileri fiilimsi değildir?
seçenekleri
vurulup - uzanmış
uzanmış - düşmüş
batıyor – öpse
vurulup - inerek
Soru 8
I.İnanılır şey değil doğrusu! II. Zamanla unutulmuş bütün dargınlıklar. III.Geçtiğimiz gün yine gördüm onu. IV.Gülerek bir şeyler anlatıyordu. Yukarıda cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde "-me" eki fiilimsi türetmiştir?
seçenekleri
Çocuklarla uğraşmayın, diye bağırdı.
Bugün okumak için vakit bulamadı.
Bir süre beklemesini söyle.
Birbirinize karşı daha nazik olmalısınız.
Soru 10
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde adlaşmış sıfat-fiil vardır?
seçenekleri
Ağlamayan çocuğa emzik vermezler.
Pişmiş aşa soğuk su katılmaz,
İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.