8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar

8. Sınıf matematik çarpanlar ve katlar konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar
Soru 15 Soru
Kategori 8. Sınıf Matematik
Gönderen eternally
Eklenme Tarihi 23-01-2019

Soru 1
48 sayısının en büyük çarpanı aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
48
24
12
6
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 80 sayısının çarpanlarından biri değildir ?
seçenekleri
8
5
15
10
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 35 ve 70 sayılarının ebob'udur ?
seçenekleri
15
25
35
45
Soru 4
45 ve 90 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır ?
seçenekleri
15
30
45
60
Soru 5
İki doğal sayının ekok'u 80'dır. Bu sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
seçenekleri
20
30
60
100
Soru 6
İki doğal sayının ebob'u 20 dir. Sayılardan biri 80 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
seçenekleri
50
30
40
60
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi 14 ile aralarında asaldır  ?
seçenekleri
28
30
37
49
Soru 8
Hamdi ile Halil'in eşit sayıda bilyeleri vardır. Hamdi bilyelerini altışarlı, Halil de bilyelerini yedişerli gruplara ayırdığında bilyeleri hiç artmadığına göre her birinin bilye sayısı en az kaçtır ?
seçenekleri
42
38
49
48
Soru 9
30 ve 36 sayılarına tam bölünebilen sayı aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
140
160
180
300
Soru 10
  1. 5 ve 7 sayılarının ortak katlarının en küçüğü çarpımlarına eşittir.
  2. 10 ve 20 sayılarının ebob'u 10'dur.
Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
seçenekleri
Her ikisi de doğrudur.
I doğru II yanlıştır.
Her ikisi de yanlıştır.
I yanlış II doğrudur.
Soru 11
148 ve 185 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
34
35
36
37
Soru 12
  1. 45 ile 18
  2. 47 ile 112
  3. 35 ile 23 
Yukarıdaki sayı çiftlerinden hangisi ya da hangilerinin ebob'u 1 dir ?
seçenekleri
I - II
II - III
I - III
I - II - III
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi 6 ile aralarında asal sayılardır ?
seçenekleri
8
12
13
53
Soru 14
Asal çarpanlarına ayrılmış şekli 2 . 3. 5 . 7 olan bir sayının çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz ?
seçenekleri
18
35
56
36
Soru 15
a ve b sayılarının çarpımı 360 dir. Bu sayıların ebob' u 2 olduğuna göre ekok'u kaçtır ?
seçenekleri
180
240
260
360