8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Hareket Ve Kuvvet Testleri 1

Açıklama 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Hareket Ve Kuvvet Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 8. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen OYA1971
Eklenme Tarihi 11-01-2019

Soru 1
8.-Sinif-Fen-Ve-Teknoloji-Hareket-Ve-Kuvvet-Testleri-1-Optimized
Bir öğrenci sıvıların kaldırma kuvvetinin sıvıla­rın özkütlesine bağlı olduğunu göstermek için yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini birlikte kullanmalıdır?
seçenekleri
II ve III
III ve IV
II ve IV
I ve IV
Soru 2
8.-Sinif-Fen-Ve-Teknoloji-Hareket-Ve-Kuvvet-Testleri-2-Optimized
Dinamometreye bağlı bir cismin, sıvı içinde değişik derinliklerde tutularak ağır­lığı ölçülüyor.
Buna göre, dinamomet­relerde okunan değerler D1; D2, D3 arasındaki ilişki nedir?
seçenekleri
D1=D2=D3
D3>D2>D1
D1>D2>D3
D2>D3>D1
Soru 3
8.-Sinif-Fen-Ve-Teknoloji-Hareket-Ve-Kuvvet-Testleri-3-Optimized
içinde sıvı bulunan bir kaba bırakılan cisim şekildeki gibi yüzerek dengede kalmaktadır.
Cismin sadece ağırlığı bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?
seçenekleri
Cismin hacmi
Sıvının ağırlığı
Cismin yer değiştirdiği sıvı ağırlığı
Sıvının yoğunluğu
Soru 4
8.-Sinif-Fen-Ve-Teknoloji-Hareket-Ve-Kuvvet-Testleri-4-Optimized
Ağırlıkları eşit olan X, Y, Z cisimleri iplere asılıp su içine bırakılınca şekildeki gibi dengede kalıyor.
iplerdeki gerilme kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi T2 > T1 > T3 olduğuna göre, cisimlerin VX, VY ve Vz hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
seçenekleri
Vy > Vx > Vz
Vx>Vz>Vy
Vy>Vx>Vz
Vx>Vy>Vz
Soru 5
Ozan havanın kaldırma kuvveti ile ilgili yaptığı de­neyde, havanın kaldırma kuvvetinin cismin hacmiy­le doğru orantılı olduğunu gözlemlemiştir.
Bunu kanıtlamak için Ozan aşağıdaki deney dü­zeneklerinden hangisini kullanmış olabilir?
seçenekleri
Hacimleri ve kütleleri aynı iki cismi alıp, birinin ağırlığını havadayken, diğerini suyun içindeyken ölçmek
Havasız bir ortamda hacimleri farklı iki cismin ağırlığını ölçmek, daha sonra bu cisimlerin ağırlığını hava ortamında ölçmek
Özkütleleri farklı iki cismin ağırlığını aynı sıvı içerisinde ölçmek
Kütleleri ve özkütleleri aynı iki cismi özkütlesi her iki cisimden de büyük bir sıvı içerisine bırak¬mak ve ağırlıklarını ölçmek
Soru 6
8.-Sinif-Fen-Ve-Teknoloji-Hareket-Ve-Kuvvet-Testleri-5-Optimized
Emre, şekildeki deney düzeneğini kurup 2m kütleli cismi su içerisine sarkıtarak ipteki gerimle kuvveti­nin değerini dinamometreden okuyor.
İpteki gerilme kuvvetini azaltmak isteyen Emre aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
d tuzlu su > d su > d alkol)
seçenekleri
Kaba bir miktar tuz ilave etmeli
Kaptaki suyun bir miktarını boşaltmalı
Elindeki ipi bırakarak cismi daha derine itmeli
Kaba bir miktar alkol ilave etmeli
Soru 7
8.-Sinif-Fen-Ve-Teknoloji-Hareket-Ve-Kuvvet-Testleri-6-Optimized
K, L, M cisimleri özdeş balonlarla hava ortamın­da şekildeki gibi dengelendiğine göre, cisimle­rin Gk, Gl ve Gm ağırlıklarının büyüklükleri ara­sındaki ilişki nedir?
seçenekleri
GK > GL > GM
GM > GL > GK
GL > GM > GK
GL > GK > GM
Soru 8
8.-Sinif-Fen-Ve-Teknoloji-Hareket-Ve-Kuvvet-Testleri-7-Optimized
İrem, K ve L sıvıları içine X ve Y cisimlerini şekiller­deki gibi sarkıtıyor, iplere bağlı özdeş dinamomet­reler aynı değeri gösteriyor.
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi her iki durum içinde kesinlikle aynıdır?
seçenekleri
Cisimlerin sıvı içindeki ağırlıkları
Cisimlerin hacimleri
Sıvıların kaldırma kuvveti
Sıvıların yoğunlukları
Soru 9
8.-Sinif-Fen-Ve-Teknoloji-Hareket-Ve-Kuvvet-Testleri-8-Optimized
Aynı maddeden yapılmış eşit kütleli üç cisim suyun içerisine bırakılıyor ve aşağıdaki durum oluşuyor.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu durumu doğru açıklamıştır?
seçenekleri
Kütleleri aynı olan cisimlerin hacimleri artarsa yüzebilirler.
Cisimleri yüzebilmesi kütlelerine bağlıdır
Cisimleri yüzebilmeleri yapıldıkları maddelere bağlıdır
Cisimlerin yüzebilmeleri bulundukları sıvının yoğunluğuna bağlıdır
Soru 10
8.-Sinif-Fen-Ve-Teknoloji-Hareket-Ve-Kuvvet-Testleri-9-Optimized
Tabloda verilen bilgilere göre; X, Y ve Z cisimleri­nin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır?
seçenekleri
mz > mY > mx
mz > mx > mY
mx > mY > mz
mY > mz > mx