8. Sınıf Fen Bilimleri Ses Dalgası ve Sesin Özellikleri Test 5

Açıklama 8. Sınıf Fen Bilimleri Ses Dalgası ve Sesin Özellikleri Test 5
Soru 10 Soru
Kategori 8. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen nily82
Eklenme Tarihi 12-01-2019

Soru 1
8-sinif-fen-bilimleri-ses-dalgasi-ve-sesin-ozellikleri-21 Sesin yayılma hızının ortamın sıcaklığı ile ilişkisini araştırmak isteyen bir öğrenci yukarıda verilen düzeneklerden hangi ikisini kullanmalıdır?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
III ve IV
Soru 2
Sesin yayılma hızı seçeneklerde verilenlerden hangisine bağlı değildir?
seçenekleri
Ortamın yoğunluğuna
Ortamın maddesel olup olmamasına
Ortamdaki ışık miktarına
Ortamın sıcaklığına
Soru 3
8-sinif-fen-bilimleri-ses-dalgasi-ve-sesin-ozellikleri-22 Yandaki semada verilen özelliklerden hangileri ses şiddetine ait değildir?
seçenekleri
Hilal, Kare
Kare, Üçgen
Hilal, Üçgen
Üçgen, Daire
Soru 4
Aşağıdaki seçeneklerde verilen sıvılardan hangisinde sesin yayılma hızı diğerlerine göre daha fazladır?
(Civanın yoğunluğu 13,6 g/cm3, suyun yoğunluğu 1 g/cm3, tuzlu suyun yoğunluğu 1,5 g/cm3)
seçenekleri
Civa 10C
Su 10C
Tuzlu su 20C
Civa 20C
Soru 5
Boş bir salonda ses yankılanırken eşyalarla dolu bir salonda ses yankılanmaz. Bu durum;
I. Eşyalar ses dalgalarını soğurur.
II. Eşyalar odadaki hava miktarını azaltır.
III. Duvarlar ses dalgalarını yansıtır.
verilenlerinden hangileri ile açıklanır?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ses düzeyi birimidir?
seçenekleri
Hertz
Saniye
Desibel
Dyne
Soru 7
8-sinif-fen-bilimleri-ses-dalgasi-ve-sesin-ozellikleri-23 Mengene arasına sıkıştırılan esnek cetveli 1 cm kadar esnetip bırakan öğrenci aynı cetveli 2 cm kadar esnetip bırakıyor. Bunun sonucunda öğrenci oluşan seslerle ilgili; I- Seslerin genlikleri aynıdır. İL Seslerin şiddetleri aynıdır. III. Seslerin frekansları aynıdır. sonuçlarından hangilerine ulaşır?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
Soru 8
Sesle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Ses hızı ışık hızından azdır.
Sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir.
Ses bir enerji çeşididir.
Ses hızı bütün maddelerde aynıdır.
Soru 9
Sesle ilgili seçeneklerde verilen bilgileri veren ögrencilerden hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır?
seçenekleri
Özge : Telli müzik aletlerinde tellerin kalınlıkları birbirinden farklıdır.
Ayça : İnce telin çıkardığı ses kalın telin çıkardığı sesten tizdir.
Kerem : İnce telin frekansı kalın frekansından fazladır.
Mert : Uzun telin frekansı kalın telin frekansından fazladır.
Soru 10
I. 100 desibel - 1200Hz.
II. 80 desibel - 2000Hz.
III. 120 desibel - 2500Hz.
I, II ve III ortamlarındaki sesin şiddeti ve sesin frekansı verilmiştir.
Buna göre, seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Frekansın en az olduğu ortam I. ortamdır.
Ses şiddetinin en fazla olduğu ortam III. ortamdır.
En ince ses III. ortamda oluşur.
En kalın ses II. ortamda oluşur.