8. Sınıf Fen Bilimleri Canlılar ve Enerji Test 1

Açıklama 8. Sınıf Fen Bilimleri Canlılar ve Enerji Test 1
Soru 10 Soru
Kategori 8. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen burcucan
Eklenme Tarihi 13-01-2019

Soru 1
Yaz aylarında yeşil bîr bitkide gerçekleşen faaliyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Gündüz hem solunum hem fotosentez yapar.
Gece yalnızca solunum yapar.
Gece daha fazla oksijen harcar.
Gece daha fazla su harcar.
Soru 2
Sadece ölü organizmaların bulunduğu cam i fanus altında yaşamını sürdüren çürükçül bir canlı ve ortamla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? 8-sinif-fen-bilimleri-canlilar-ve-enerji-1
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 3
İlkel canlılarda gerçekleşen fotosentez olayı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Karbon kaynağı olarak C02 kullanılır
Gün ışığı klorofil sayesinde kullanılır.
Gelişmiş bitkiye göre daha çok besin üretilir.
Fotosentez, mor ve kırmızı ışıkta daha hızlı gerçekleşir.
Soru 4
8-sinif-fen-bilimleri-canlilar-ve-enerji-2 Yandaki grafik bir ekosistemdeki canlıların biyokütle miktarını göstermektedir. Buna göre, bu canlıların dokularında biriken zehir miktarını aşağıdaki piramitlerden hangisi gösterir?
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 5
I. Basamaklar arasında kullanılabilir enerji miktarı, ileriki basamaklara doğru azalır.
II. Hastalık, kontrolsüz avlanma gibi sebepler enerji piramidini bozmaktadır.
III. Bitkilerden arta kaian enerjiyi alan otçulların sayısı bitkilerden daha azdır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
Hepsi
Soru 6
Enerji zincirini meydana getiren canlılar hakkında Meltem’in verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Otçullar, zincirin ilk sırasını oluşturur.
Üreticiler, besin üretirler.
Tüketiciler, hazır besin alırlar,
Ayrıştırıcılar, madde dönüşümünü sağlarlar.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinin ortadan kalkması sonucunda doğadaki azot devri sona erer?
seçenekleri
Azotu nitrite dönüştüren bakteriler
Yeşil bitkiler
Otçullar
Etçiller
Soru 8
Işıklı ortamda, içerisinde hava bulunan aşağıdaki özdeş cam fanusların hangisindeki kelebek daha uzun süre yaşar? 8-sinif-fen-bilimleri-canlilar-ve-enerji-3
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 9
“Bir canlı türü için, uygun olmayan bir ortam etmeni, o türün diğer ortam etmenlerine dayanıklılığını azaltabilir.” ifadesi ekolojik bir kuraldır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurala örnek olabilir?
seçenekleri
Deniz suyundaki fosfat miktarının, plankton bolluğunu düzenlemesi
Mavi yengeçlerin yetişkinlerinin, az tuzlu suda yaşarken, yumurtalarını tuzlu suya bırakmaları
Kısa süre ışık alan ortamda yetiştirilen bitkilerde, gövdelerin aşırı büyümesi
Azotça fakir toprakta yetiştirilen otların, kuraklıktan daha çabuk etkilenmeleri
Soru 10
Fotosentez hızını etkileyen etmenlerle ilgili olarak aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlıştır? 8-sinif-fen-bilimleri-canlilar-ve-enerji-4
seçenekleri
A
B
C
D