8. Sınıf Fen Bilimleri Basınç Test 3

Açıklama 8. Sınıf Fen Bilimleri Basınç Test 3
Soru 10 Soru
Kategori 8. Sınıf
Gönderen alpermelih
Eklenme Tarihi 26-01-2019

Soru 1
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-17 Ağırlıkları 20 şer newton olan kutular K,L, M yüzeyleri üzerine ağırlıkları önemsiz ayaklarla yerleştirilmiştir. Buna göre K, L ve M yüzeylerine etki eden katı basıncı büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
K = L = M
K > L = M
L = M > K
L > M > K
Soru 2
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-18 Yandaki şekilde verilen durumlarla ilgili; I. Her iki şekilde de yüzeye etki eden basınç aynıdır. II. Her iki şekilde de yüzeye etki eden kuvvetler aynıdır. III. II. şekilde yüzeye etki eden basınç I. şekilde yüzeye etki eden basıncın iki katıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
Soru 3
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-19 Yandaki şekillerde verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş tuğlalarla oluşturulan şekillerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
I. ve III. şekillerin zemine uyguladığı basınçlar aynıdır.
I., II. ve III. şekillerin zemine uyguladıkları kuvvetler aynıdır.
II. ve III. şekillerin zemine uyguladıkları basınçlar aynıdır.
II. şeklin zemine uyguladığı basınç I. ve III. şeklin zemine uyguladığı basınçtan büyüktür.
Soru 4
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-20 Özdeş küplerle oluşturulan yukarıdaki şekille ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
I ve II numaralı küpler alındığında zemine etki eden basınç yarıya düşer.
Küplerin üzerine iki küp daha eklenirse zemine etki eden basınç iki katına çıkar.
I ve III numaralı küpler alındığında zemine etki eden basınç değişmez.
II ve IV numaralı küpler alındığında zemine etki eden toplam kuvvet yarıya düşer.
Soru 5
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-21 Yandaki grafik özdeş küplerle oluşturulan K ve L cisimlerinin zemine uyguladığı basınç grafiğidir. Buna göre, K ve L cisimleri seçeneklerde verilenlerden hangisi olamaz?
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 6
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-22 Yandaki şekilde verilen K kabı ağzına kadar su ile doludur. Musluk açıldıktan sonra K kabının zemine uyguladığı basıncın zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 7
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-23 I.şekilde verilen cisim II. şekildeki konuma getirildiğinde; I. Basınç 3 kat artar. II. Yüzeye etki eden toplam kuvvet değişmez. III. Basınç değişmez. verilenlerinden hangileri doğru olur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III
Soru 8
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-24 Özdeş K, L, M cisimlerinin yüzeye uyguladığı PK, PL, PM basınçlarının büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
PK = PL = PM
PK > PL > PM
PK > PM > PL
PK = PL > PM
Soru 9
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-25 Dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlaların K, L, M yüzeylerine uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
seçenekleri
K = L = M
K > L > M
K > L = M
K = L > M
Soru 10
8-sinif-fen-bilimleri-basinc-test-26 Yandaki şekilde düşey kesiti verilen kap su ile doludur. K noktasındaki sıvı basıncının L noktasındaki sıvı basıncına oranı nedir?
seçenekleri
4
3
4/3
3/4