8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?

Açıklama 8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
Soru 10 Soru
Kategori 8. Sınıf DKAB
Gönderen mervebazil
Eklenme Tarihi 21-01-2019

Soru 1
Ahmet Bey, içkiye nasıl başladığını şu şekilde anlatmıştır: “Babam evde her akşam içerdi. Bazı akşamlar beni de içmeye teşvik eder, ‘Erkek adam içmeli.’ derdi. Böylece içkiye başladım. Geç kalsam da, bu kötü alışkanlıktan yıllar sonra kurtuldum." Buna göre Ahmet Bey’in kötü alışkanlık edinmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
seçenekleri
Aile içi iletişimsizlik
Şiddetli geçimsizlik
Ailede kötü örnek
Sevgisizlik
Soru 2
Tuğrul Öğretmen : Sevgili çocuklar, kötü alışkanlıkların başlamasında etkili olan durumlara örnek veriniz. Aşağıdakilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?
seçenekleri
Kendini kanıtlama arzusu
Mesleki başarı elde etme arzusu
Başkalarına özenme
Gruptan dışlanma kaygısı
Soru 3
Kötü Alışkanlıklara Başlama Nedenleri ;
  1. Kendini kanıtlama isteği
  2.  Dışlanma kaygısı
  3.  Arkadaş çevresi
  4. ?
Yukarıda "?” ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması en uygundur?
seçenekleri
Özenme
Cimrilik
Maddi imkânsızlık
Kardeş sayısının azlığı
Soru 4
Canan Öğretmen : Toplumdaki kötü alışkanlıklar 1 birbirine bakılarak yaygınlaşır. “Bak o yapıyor, ben niye yapmayayım.” düşüncesi kötü alışkanlıklara başlamaya yol açar. Aşağıdakilerden hangisinin söylediği atasözü, öğretmenin verdiği bilgiyi açıklamada örnek gösterilemez?
seçenekleri
İyilerle dost olmayan kötülere komşu olur.
Kır atın yanında kalan ya huyundan ya suyundan.
Üzüm üzüme baka baka kararır.
Mum dibine ışık vermez.
Soru 5
Yunus: “Alsana şu sigarayı, ben içiyorum çok güzel.” Oğuz: “Başlarsam bir daha bırakamam diye korkuyorum.” Yunus :  “İç ne olacak. Bir kereden bir şey olmaz.” Oğuz “Olmaz değil mi, bir tane ver o zaman.” Yukarıdaki diyalogda sigara içmeye başlamada etkili olan faktörlerden hangisi dile getirilmiştir?
seçenekleri
Aile içi iletişim problemleri
Ünlü insanlara özenme
Kendini topluma kanıtlama isteği
Alışkanlık yapmayacağı düşüncesi
Soru 6
İsmail, normalde sigaradan hoşlanmayan bir genç olmasına rağmen, arkadaş çevresi genelde sigara kullandığından dolayı, kendisiyle arkadaşlık yapsınlar diye sigara kullanmaya başlamıştır. İsmail’in sigaraya başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
seçenekleri
Özenme
İsmail’in sigaraya başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Kendini kanıtlama isteği
Şiddetli geçimsizlik
Soru 7
Murat “Bağımlı olma özgür ol.” Pınar “Üzüm üzüme baka baka kararır.” Haşan : “İyilerle dost olmayan kötülere komşu olur.” Yukarıdaki öğrencilerden hangileri, kötü alışkanlıklara başlamada arkadaş etkisini açıklayacak atasözü ve deyim kullanmıştır?
seçenekleri
Yalnız Pınar
Yalnız Murat
Murat ve Pınar
Pınar ve Hasan
Soru 8
“Bir kere uyuşturucu kullanmaktan bir şey olmaz.” diyen bir genç hangi hataya düşmüştür ?
seçenekleri
Uyuşturucunun çeşitleri olduğunu göz ardı etmiştir.
Alışkanlık için ilk adımı attığının farkında değildir.
Aile içi sıkıntılarını uyuşturucuyla aşacağını düşünmektedir.
Arkadaş çevresine özenmektedir.
Soru 9
Bazı kişiler, sıkıntıya düştükleri veya morallerini bozacak bir olayla karşılaştıkları zaman dirençlerini kaybederler. Sorunlarını alkol, uyuşturucu veya sigara aracılığı ile çözmeye ve unutmaya çalışırlar. Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
seçenekleri
Kötü alışkanlıkların sonuçlarına
Kötü alışkanlıkların oluşturduğu toplumsal sorunlara
Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için yapılması gerekenlere
Kötü alışkanlıklara başlama nedenlerine
Soru 10
“Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.” Yukarıdaki atasözünde kötü alışkanlıkların hangi yönüne vurgu yapılmıştır?
seçenekleri
Kurtulmanın çok zor olduğuna
İnsanları suç işlemeye itebileceğine
İletişim problemleri oluşturduğuna
Arkadaş çevresinden uzaklaşarak alışkanlıkların bırakılabileceğine