8. Sınıf Din Kültürü Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

8. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Kur'an-ı Kerim ve özellikleri konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 8. Sınıf Din Kültürü Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri
Soru 15 Soru
Kategori 8. Sınıf DKAB
Gönderen veygez
Eklenme Tarihi 22-01-2019

Soru 1
Akıl ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir.
Her türlü sorumluluğun ön şartıdır.
Düşünme, araştırma ve kavramayı sağlar.
İnsanın tüm sorunlarının çözülmesini sağlayan güçtür.
Soru 2
  1. İnanç 
  2. İbadetler
  3. Sosyal hayat
Yukarıda verilenlerden hangileri Kur'an-ı Kerim' in ana konuları içine girer ?
seçenekleri
I ve II
II ve III
I ve III
I, II ve III
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim' in temel özelliklerinden birisi değildir ?
seçenekleri
Kur'an Allah' ın kelamıdır ve Arapça'dır.
Allah' ın koruması altındadır.
Kur'an mucizevi bir kitaptır.
Kur'an' ın mesajı belli bir bölgeye yöneliktir.
Soru 4
'' Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayacaksınız. ''  ( Bakara suresi, 242. Ayet )
Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?
seçenekleri
Sabırlı olmak gerektiği
İnsanın düşünerek hareket etmesini sağlamak
İbadetleri insanlara öğretmek
Kötü alışkanlıklarda uzak durmak gerektiği
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi aklı kullanarak elde edilecek sonuçlardan birisi değildir ?
seçenekleri
Yeni bilgiler edinmeyi sağlar
İnsanın sorunsuz bir hayat yaşamasını sağlar
Allah' ın varlığına ulaşmayı sağlar
Teknolojik gelişmeleri takip etmemizi sağlar
Soru 6
'' O; geceyi, gündüzü, Güneş' i ve Ay' ı hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah' ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. '' ( Nahl suresi, 12. Ayet )
Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?
seçenekleri
İslam' ın evrensel din olması
İslam' ın akla önem vermesi
İslam' ın son ilahi din olması
Toplum halinde yaşamanın önemi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim' de geçen konular arasında yer almaz ?
seçenekleri
İnsanın yaratılışı ve sorumlulukları ile ilgili bilgiler
Dünyanın elips şeklinde olduğuna dair bilgiler
Daha önce yaşamış toplumlarla ilgili bilgiler
Ölümden sonraki hayatla ilgili bilgiler
Soru 8
Kur'an-ı Kerim' de '' Haber Getiren '' anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Sahabe
Nebi
Vahiy
Muhacir
Soru 9
Kur'an-ı Kerim' e göre Allah' ın kesinlikle affetmeyeceği günah aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Yalan söylemek
Şirk koşmak
Zina yapmak
Hırsızlık yapmak
Soru 10
Allah insanları uyarmak için ayetler göndermiştir. Gönderilen ayetler Kur'an' da geçen bilgi edinme yollarından hangisi ile ilgilidir ?
seçenekleri
Aklın işlevi
Vahyin önemi
Rüyaların gizemi
Duyu organlarının kullanılması
Soru 11
Kur'an' a göre Hz. Adem' in ardından gelen üçüncü peygamber, Tevrat ve İncil' e göre peygamber değil, tufan hikayesinin kahramanıdır. Hakkında bilinen her şey kutsal kitaplara dayanmaktadır.
Yukarıda bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Hz. İbrahim
Hz. İsa
Hz. Nuh
Hz. Yakup
Soru 12
Sam, Ham, Lafes isminde üç evladı olan babasının adı Lamek olan 950 yaşında ölen peygamber kimdir ?
seçenekleri
Hz. İdris
Hz. İbrahim
Hz. Nuh
Hz. Musa
Soru 13
Bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumuna ne denir ?
seçenekleri
Tevekkül
Rızık
Taassup
Cüzi irade
Soru 14
Taassup ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Taassubun oluşmasındaki en büyük sebep bilgisizliktir.
Kur'an körü körüne atalarını taklit edenleri ve batıl inançlara yönelenleri uyarır.
Taassup, insanın ön yargılı olmasına neden olur.
Taassup kişiler arasındaki rekabeti artırdığı için ilerlemeye neden olur.
Soru 15
'' Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir ? Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir ? Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır ? '' ( Gâşiye suresi, 18- 20. Ayetler )
Verilen ayete göre hangi duyu organının kullanılması gerektiği vurgulanmıştır ?
seçenekleri
Tatma
Görme
İşitme
Duyma