7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testleri

Açıklama 7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testleri
Soru 9 Soru
Kategori 7. Sınıf Türkçe
Gönderen reyhanmizrak
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
1. O yapar ben yapamam diye düşünür. 2. Oysa hayat, ”o yaparsa bende yaparım “ diyebilenlerindendir. 3. İnsanların çoğu büyük başarılara imza atmış kişileri ulaşılmaz olarak görür. Yukarıda verilen cümlelerde bir paragraf oluşturulursa nasıl sıralama izlenir?
seçenekleri
1-2-3
1-3-2
3-2-1
3-1-2
Soru 2
(1)Nasreddin Hoca, fıkralarıyla ünlü bir isimdir.(2)Yaşadığı yıllardan günümüze kadar insanların dilinde fıkralarla yaşayarak gelmiştir.(3) Fıkralaşan olaylara insanları bir yandan güldürdükten sonra eğitmiştir.(4)Fıkralardan hareketle bir toplumun düşüncelerine ulaşılabilir. (5)Nasreddin Hoca insanları güldüren o nükteli cevaplarında derin bilgiler ve incelikler gizlidir. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır?
seçenekleri
2
3
5
4
Soru 3
Suyun insan için önemi, yokluğunda veya azaldığında anlaşılıyor. Küresel ısınmanın etkisiyle yağmur yağmayınca barajlardaki sular eksilmeye başladı. Bu durum insanların aklına ilk gelen şey, susuz kaldıkları zaman ne yapacakları. Yiyeceği bir şekilde sağlamak mümkün Ama insanlar için olmazsa olmaz olan, beslenmekten temizliğe kadar hemen her yerde gerekli su… Paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmesi uygundur?
seçenekleri
Olmadan yaşamak mümkündür
İnsanların temel ihtiyacı olmaktan çıkar
Olmazsa hayat olmaz
Yerine doyurucu gıdalar ihtiyacı karşılayabilir
Soru 4
Dilin yalınlaşmasını istemeyen yoktur bizim ülkemizde. Kime sorsanız sadelikten, özleşmeden, yalınlaşmadan yana olduklarını, bunun için çalıştıklarını söylerler. Ne var ki dilin yalınlaşmasından Türkologlar başka, dilbilimciler başka, akademi dışı insanlarsa daha başka şeyler anlarlar. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Ülkemizde insanlar yalın bir dille konuşmaktadır.
Ülkemizde dil konusunda bilinçli olmayan kimse yoktur.
Ülkemizde dilin yalınlaşmasını istemeyen kişiler azınlıktadır.
Ülkemizde dilin yalınlaşmasını herkes farkı biçimlerde anlatmaktadır
Soru 5
Emir, bu görseldekileri yazılı olarak anlat­mak istediğinde yazısında aşağıdaki anla­tım yollarının hangisinden yararlanır?
seçenekleri
Açıklama
Tartışma
Betimleme
Tanımlama
Soru 6
Faruk Amca bu sözlerinde neyi anlatmakta­dır?
seçenekleri
Tarihi eserlerimize sahip çıkmayışımızı
Sebillerin bakımsız ve sahipsiz kalışını
Betonlaşmanın tarihimizi yok edişini
İstanbul’un susuzluk sorunu
Soru 7
Görüntülerden hareketle öğrenen kişiler, öğ­renmeyi şemalara, grafiklere ve görünen un­surlara dayandırmalıdır. (1) Böyle kişiler, kitap okurken, öğrenmeleri gereken noktaların altını renkli kalemlerle çizmelidir. (2) Bu kişiler oku­dukları veya dinledikleri ile ilgili grafik veya şe­ma çizerek daha kolay öğrenebilir. (3) Görün­tüye dayalı öğrenenlerde, hayallere dalma çok görülür. (4) Bundan dolayı dalgınlık ve dikkat eksikliği diğer insanlara göre biraz fazladır. Bu paragraf açıklanan düşünceler bakımın­dan ikiye ayrıldığında, ikinci paragraf nu­maralanmış cümlelerin hangisi ile başlar?
seçenekleri
1
2
3
4
Soru 8
Ülkemizde benzersiz doğa harikaları bilinçsiz bir betonlaşmanın pençesinde bir bir yok olu­yor. Irmaklarımız ve göllerimiz hızlı kirlenme­den paylarını eksiksiz olarak alıyor. Bunların hepsinden daha acı olan ise bu yok oluşa dur denmemesidir. Bu paragrafın yazarını üzen asıl durum, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Çevreyi korumaya duyarsız olunması
Fabrikaların yeşil alanlara kurulması
Doğanın bilinçsizce kirletilmesi
Sanayi atıklarına karşı önlem alınmaması
Soru 9
Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha ya­kın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk yaşa­mımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır. Herhangi bir yolculuğa çıkarken bile, çoğu zaman oldu­ğu gibi, çevremize bakıp dalmaktan okuyama- sak da yanımıza kitap alırız; çünkü … Bu paragraf düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?  
seçenekleri
kitaplann can yoldaşı olduğunu biliriz
kitaplar bizim kültürlü olduğumuzu gösterir
kitaplar aracılığı ile kendimizi etrafınızdakilere kabul ettiririz
kitaplar yolculukların süsüdür