7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam – 3

7. Sınıf türkçe parçada anlam konusuna göre hazırlanan 3. test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam – 3
Soru 15 Soru
Kategori 7. Sınıf Türkçe
Gönderen fatma**
Eklenme Tarihi 29-01-2019

Soru 1
" Okuma zevki, eline ne geçerse, gelişigüzel değil, iyiyi kötüden ayırt ederek, kaliteliyi ayırarak, seçerek okumaktır. "
Yukarıda verilen cümleye göre, okuma zevki nasıl kazanılır ?
seçenekleri
Gelişigüzel okuyarak
Eline ne geçerse okuyarak.
İyiyi kötüden ayırt etmeden okuyarak
Seçerek, en yararlı olanı okuyarak.
Soru 2
" Mutlu olma sanatını çocuklara öğretmeleri gerekirdi; felaket başımıza çöktüğünde değil; büyük bir sıkıntımız olmadığı, hayatın acılıklarının ufak tefek aksamalardan ibaret olduğu zamanlarda. "
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki paragrafın anlatmak istediği düşünce ile aynı doğrultudadır ?
seçenekleri
Zor günlerde, felaketlerin olduğu zamanlarda çocuklara nasıl mutlu olunması gerektiğini öğretmek gerekir.
Mutlu olma sanatını öğretmek için felaketleri beklememek gerekir.
Hayat acılıkların, ufak tefek aksamalardan ibarettir.
En kötü felaketlerden hemen sonra çocuklara mutlu olma sanatı öğretilmelidir.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem duygusu hâkimdir ?
seçenekleri
Ah nerede o eski İstanbul.
Gelecekte kim bilir neler olacak.
Tatil bir gelse...
Bu şehir pek güzelmiş.
Soru 4
I - İkisi de dil cinayetidir.
II - Toplu iğne çalanla milyarları çalanın ortak adının hırsız olması gibi…
III - Dil hatalarının azı çoğu olmaz.
IV - Bir kelimeyi yanlış kullanmakla, Türkçeyi topyekün inkâr etmek arasında bir fark yoktur.
Yukarıdaki cümlelerle bir parça oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır ?
seçenekleri
I - II - III - IV
II - IV - III - I
III - II - IV - I
IV - II - I - III
Soru 5
Bir anne, her şeyden önce çocuğunu düşünerek streslerden, sinirlilikten kaçınmalıdır. Yalnız anne mi? Baba ve etrafı da bunu düşünmelidir. Çocuğun ileride sakin, akıllı, mantıklı bir insan olabilmesi için bütün ailenin tedbir alması gerekir. Çocuk, anne karnındayken bu tedbir alınmaya başlanmalı. Çünkü annenin korunması demek bebeğin korunması demektir.
Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek ana düşünce hangi şıkta doğru verilmiştir ?
seçenekleri
Stresin temelinde ihmal vardır
Çocuklarda stres, erken dönemlerde önlenmeli.
Stresli çocuklar çevreye zarar verir.
Streste sadece annenin rolü vardır.
Soru 6
Sanat yaratmaktır. Yaratmak ise özgürlükle olur. Gerçek sanatçı eserini şu ya da bu yasanın baskısı altında bırakmaz. Andre Gide " Kalpazanlar " adlı eserinde şöyle der: Niçin bu kitabı yazdım ? Yazmam gerektiği için... Bütün bunları içimde taşısaydım sanırım rahat ölmezdim.'
Bu parçanın anlatımında hangisi anlatım tekniği kullanılmıştır ?
seçenekleri
Örnekleme
Tartışma
Karşılaştırma
Tanık gösterme
Soru 7
Yaptığı iyilikleri başkaları duysun, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan, ismi dillerde dolaşmak şartıyla iyilik yapan adamdan pek hayır gelmez.
Yukarıdaki parçada insanın hangi özelliği eleştirilmektedir ?
seçenekleri
Makam düşkünlüğü
Sitemkârlığı
Vurdumduymazlığı
Şöhret tutkusu
Soru 8
" Bana öyle geliyor ki, bu yıl çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar toprağımızı şenlendirmeye cesaret edemeyecek. "
Diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
seçenekleri
Kuşkulu
Tedbirli
Kaygılı
Karamsar
Soru 9
" Bu kitabı okuyan herkes ondan çok şey bulur. Üzerinde iyice düşünülmesi gereken önemli saptamalar var. Yazarın asıl amacı dünyayı bize tanıtmak. Ama bu dünyanın çirkin değil, iyi yönlerini seriyor gözler önüne. Biz de doğal olarak güzel şeyler düşünüyoruz. "
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur ?
seçenekleri
Yazarın kitaptaki temel amacı nedir ?
Okur, yazarın saptamalarına katılıyor mu ?
Yazar, kitapta neleri öne çıkarıyor ?
Kitap okur üzerinde nasıl bir etki bırakıyor ?
Soru 10
İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizlik ve karanlık çökmüştü. Nezihe, işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp, pencereye doğru yürüdü. Evler, sokağa asılmış çamaşırla pazar yerinden dönen yorgun kadınlar ve beklemeyi anımsatan bir çınar... Annesi şu sokağın başında görünüverse, yeniden başlayacaktı yaşam.
Parçaya göre Nezihe’nin sıkıntısının nedeni nedir ?
seçenekleri
Sessizlik ve karanlıktan korkması
Komşuların Nezihe’ye ilgi göstermemesi
Yaptığı işten bıkıp usanması
Annesinin eve dönmemiş olması.
Soru 11
Sabahları gazete satıyormuş. Bazen beş, hatta - bana nasıl etki ettiğini görmek için başını çevirdi - yedi milyon kazanıyormuş. Öğleden sonra paket taşıyormuş. Akşamları yine gazete satarmış. Her gün on üç, on beş, yirmi milyon lira bile kazanıyormuş.”
Yukarıdaki parçada yazar, hangisini anlatmıştır ?
seçenekleri
Duyduklarını
Gözlemlerini
Duygularını
Düşüncelerini
Soru 12
Aç bir tilki, çardaktan salkım salkım üzümlerin sarktığını görmüş. Ağzı sulanmış, yemek istemiş, zıplamış; ama üzümlere yetişememiş. Yetişemeyince de: “Bunlar daha koruk, zaten yenilmez.” demiş.
Yukarıdaki öykünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Kişi, başaramayacağı işe hiç girişmemelidir.
Kişi aç gözlü olmamalıdır.
El ele vermeyince bazı konular başarı sağlamaz.
Kişiler becerisizlikleri nedeniyle başarısız olursa, hemen o işi kötülerler.
Soru 13
“Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın,

Sanatkârdın, deniz kadar engin,
Kimsenin görmediğini görürdü,
Sevgiyle bakan gözlerin”
Yukarıdaki dörtlükte ağırlıklı olarak hangi duygu işlenmiştir ?
seçenekleri
Yüceltme
Çaresizlik
Özlem
Umutsuzluk
Soru 14
" Kilim, Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine kadar yaygındır. Bazen çorap olur bazen kuşak... Anadolu kızı, çeyizindeki kilimiyle övünür. Anadolu delikanlısı, kilimdeki renklerde sevgilisini görür gibi olur. Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür. "
(14. ve 15. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)
Metne göre Anadolu’ nun kızları neyle övünür ?
seçenekleri
Güzel olmalarıyla
Çeyizindeki kilimiyle
Çorap ve kuşağıyla
Hiçbiri
Soru 15
Metne göre kilim,  Anadolu için nedir ?
seçenekleri
Çorap ve kuşak deseninidir.
Çok değerlidir.
Gönül dolusu türküdür.
Kızların övünç kaynağıdır.