7. Sınıf Türkçe Kelimenin Yapısı Testleri

Açıklama 7. Sınıf Türkçe Kelimenin Yapısı Testleri
Soru 9 Soru
Kategori 7. Sınıf Türkçe
Gönderen murat2153468
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ den” eki, “ (ı)n ilgi eki” nin işlevini üstlenmiştir?
seçenekleri
Odalardan birinde kale komutanı bulunuyormuş.
Yarın bir elçi bu mektubu senden alacak.
Akıncılar kimseden korkmayan yiğit askerlerdi.
Atalarımız: “Ağaçtan maşa olmaz!” demişler.
Soru 2
İlk çamlar geçildikten sonra gene düzlüklere varılır. Bu düzlükler boz topraktır. Verimsiz, kır... Bura­lardan Toros’un karlı dorukları, yanındaymış, elini uzatsan tutacakmışsın gibi gözükür. Parçadaki koyu yazılmış eklerin çeşidi sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
seçenekleri
Yapım, yapım, yapım, iyelik eki
Yapım, çekim, yapım, yapım eki
Yapım, yapım, durum, iyelik eki
Çekim, çekim, yapım, yapım eki
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden fazla yapım eki almış bir sözcük kullanılmıştır?
seçenekleri
Zarar, en akılsızın bile gözünü açar.
Aile ocağı sevgili, aile ocağı en iyidir.
Son pişmanlık fayda vermez.
İyi arkadaşlarla, hiçbir yol uzun gelmez.
Soru 4
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük vardır?
seçenekleri
Sen, ben uyurken biri var uyumaz,
Bir tıkırtı duysa derhâl doğrulur.
Nöbette, talimde ayakta kış, yaz,
Memleket namusu ondan sorulur.
Soru 5
“ cık” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eklendiği sözcüğü “azımsama” anlamı katmıştır?
seçenekleri
Dedeciğim, ne kadar az harçlık veriyorsun?
Farecik ne yaptıysa kediden kurtulamadı.
On milyon liracık ile ne alabilirim ki?
Sıcacık odada uyuyakalmıştı.
Soru 6
Aşağıda “ lık, -İlk" eki ile türetilen sözcüklerin­den hangisinin çeşidi diğerlerinden farklıdır?
seçenekleri
Gençlik zamanın değerini bilmelidir.
Semtinizde satılık arsa var mı?
Çocukluğumda ne güzel oyunlar oynanırdı.
Aranızda hiçbir zaman kırgınlık olmamalı.
Soru 7
Sorumluluk duygusu bütün vatandaşlarınızda da gelişmişse girişilen her işten olumlu sonuçlar elde edersiniz. Bu cümledeki altı çizili adların tamamı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
seçenekleri
Somut ad
Soyut ad
Çoğul ad
Türemiş ad
Soru 8
Ucunda korku var gülüşlerimin Arka arkaya bıraktım pabuçlarımı Yırtık resimlerin gülüyor bana Tren sesleri kaçırmaz İnsanı Bir cığlık getirir bunalan geceye Mustafa Miyasoğlu Dizelerdeki altı çizili kelimelerden hangileri yapım eki almıştır?
seçenekleri
Ucunda-korku
Yırtık-çığlık
Sesleri-yırtık
Korku-yırtık
Soru 9
İyelik ekleri, isimlerin ve isim soylu kelimelerin so­nuna gelerek onların kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu bildirirler. Bu açıklamaya göre aşağıdaki kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır?
seçenekleri
Bakım
İkiz
Üçünüz
Üretim