7. Sınıf Türkçe Fiil, Ek fiil Testleri

Açıklama 7. Sınıf Türkçe Fiil, Ek fiil Testleri
Soru 10 Soru
Kategori 7. Sınıf Türkçe
Gönderen reyalcin
Eklenme Tarihi 24-01-2019

Soru 1
Üstünde hasretle leylekler uçan Beyaz perdeleri indiriverin. A Mümtaz Arolat Dizelerdeki çekimli fiil ile aynı yapıda bir fiil aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
seçenekleri
Hastanın odasına sık sık girmemelisin.
O ağır sandığı kıyıya kadar taşıyabildim.
Bütün meyveleri toplamışlar mı?
Okumak için salona gidelim.
Soru 2
“Önlem alınmadığı takdirde milyonlarca insanın öle­bileceği tahmin ediliyor.” cümlesinin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
seçenekleri
Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.
Olumsuz bir fiildir.
iki fiilin birleşmesiyle oluşmuştur.
Birleşik bir fiildir.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil kul­lanılmıştır?
seçenekleri
Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor.
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri.
Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı.
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.
Soru 4

1.Biraz çalışsa yardımcı olacağım.

2.Az da olsa bir serveti var mıydı?

Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki fiillerden hangisi yoktur?

seçenekleri
Dilek şart kipiyle çekimlenen fiil
Birleşik fiil
Türemiş fiil
Ek fiil
Soru 5
Aşağıdaki dizelerin hangisinde emir ve istek kipiyle çekimlenen fiiller birlikte kullanılmıştır?
seçenekleri
0 kevser bitti mi? 0 kevser tükendi mi?
Gün doğdu avucundan, ellerimi bıraktı.
Şimdi bir gölgeyi bekler, gezerim ben yalnız.
Gel şu geçen yılları beraber düşünelim
Soru 6
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin tü­rü diğerlerinden farklıdır?
seçenekleri
O da bugün kim bilir, nerde sefaya daldı?
Sanat bahar günümde çiçekli bir fidandı.
Bir kuş tanıyorum ki baharda
Besbelli bu iklime yabancı.
Soru 7
“Boyayabiliriz” fiilinin olumsuz çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Boyamayız
Boyayıverme
Boyayamayız
Boyayamaz
Soru 8

Oturur kıyıda düşünür ağlar, Dal budak seçilmez bir âna kadar

Demiş yurt kurtulsun kimsesiz ana

Bir tek yavrusunu vermiş vatana

Semih Rıfat

Dizelerde kaç çekimli fiil kullanılmıştır?

seçenekleri
7
5
6
8
Soru 9

“Paylaşılan dertler azalır, paylaşılan mutluluklar ço­ğalır.”

cümlesindeki çekimli her iki fiil için de aşağıdaki bilgilerin tamamı doğrudur?

seçenekleri
Basit, haber kipi ile çekimlenmiş fiil
Türemiş, haber kipi, geniş zaman ile çekimlenmiş fiil
Birleşik, dilek kipi ile çekimlenmiş fiil
Basit, haber kipi, geniş zaman ile çekimlenmiş fiil
Soru 10
Aşağıdaki fillerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla tüketilmiştir?
seçenekleri
Okutuyor
Bildirin
Geziyorduk
Çınlıyorduk