7. Sınıf Türkçe Dil Bilgisi Testleri

Açıklama 7. Sınıf Türkçe Dil Bilgisi Testleri
Soru 10 Soru
Kategori 7. Sınıf Türkçe
Gönderen moonlight48
Eklenme Tarihi 28-01-2019

Soru 1
Bu fablda insana özgü özelliklerden hangi­si yoktur?
seçenekleri
Sitem etme
Hatırlatma
Konuşturma
Tehdit etme
Soru 2
Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir konuyu veya düşünceyi açıklamak ya da kanıtlamak amacıyla yazılan düşünce yazılarıdır. Yukarıda sözü edilen yazı türü aşağıdakiler den hangisidir?
seçenekleri
Makale
Günlük
Deneme
Sohbet
Soru 3
Garibim, namıma Kerem diyorlar Aslı’mı el almış harem diyorlar Yukarıdaki dizelerde ahenk hangi seslerle sağlanmıştır?
seçenekleri
diyorlar Diyorlar
–yorlar -yorlar
-em diyorlar -em diyorlar
-rem diyorlar -rem diyorlar
Soru 4
Sarı, yeşil, mavi renk renk Çiçekler açmış ovada Kelebekler benek benek Dolaşıyorlar orada Şiirin konusuna göre türü nedir?
seçenekleri
Satirik
Pastoral
Epik
Didaktik
Soru 5
Bu dörtlüğün konusuna göre türü nedir?
seçenekleri
Epik şiir
Lirik şiir
Didaktik şiir
Pastoral şiir
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısı de­ğildir?
seçenekleri
Deneme
Makale
Söyleşi
Masal
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı var­dır?
seçenekleri
Kişiler, romanların temel unsurlarındandır.
Masallarda olağanüstü olaylar işlenir.
Makale bir fikir yazısıdır.
Denemede yazar düşüncesini kanıtlar.
Soru 8
—, yaşarken günü gününe; — ise yaşadıktan sonra, belli bir zaman geçince, akılda kaldığıy­la yazılır. Bu cümledeki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır?
seçenekleri
Mektup-anı
Günlük-anı
Anı-günlük
Gezi-hatıra
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden değildir?
seçenekleri
Halkın hayal gücünden doğar.
Olağanüstü olayları anlatır.
Eğitim amacıyla kullanılır.
Çevre ve zaman belirlidir.
Soru 10
Tiyatroyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi­si yanlıştır?
seçenekleri
Sadece yüz ve vücut hareketleriyle gösterilen oyuna skeç denir.
Baştan sona bestelenmiş oyunlara opera denir.
Sahnelenen oyunun bölümlerine perde de¬nir.
Oyunun oynandığı alana sahne denir