7. Sınıf Sosyal Ülkemizde Nüfus 2

Açıklama 7. Sınıf Sosyal Ülkemizde Nüfus 2
Soru 9 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen semanur01
Eklenme Tarihi 04-02-2019

Soru 1
15.1
Verilen bilgilerden hareketle sosyal devletin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
seçenekleri
Ulusal geliri arttırmak
Ulusal gelirin adaletli dağıtılmasını sağlamak
Herkesin hayat standartını eşit seviyede tutmak
Ülke kaynaklarını tüm halkın yararına kullanmak
Soru 2
Her bireye, insan haysiyetine yakışır asgari bir hayat düzeyi sağlamak sosyal devletin temel amaçlarından biridir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesine uygun bir uygulama değildir?
seçenekleri
Herkese çalışma imkanının sağlanması
Çalışamayacak durumda olanların çeşitli sosyal güvenlik tedbirleri ile korunması
İşsizliği önlemek için tedbirler alınması
Bütün devlet memurlarına aynı ücretin verilmesi
Soru 3
Kişilerin sosyal güvenlik hakkı,Anayasa'nın 60'ıncı maddesinde tanınmıştır.Bu maddede, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." denilmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulmuş olan sosyal güvenlik kurumlarından biri değildir?
15.3
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 4
Anayasa'nın 61.maddesinde özel olarak korunması gereken kimseler ile ilgili şu hükümler vardır.
15.4
Anayasa'daki bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir devlettir.
Anayasa'da eşitlik ilkesine aykırı maddeler vardır.
Toplumda özel olarak korunması gereken kişiler vardır.
Devlet, hizmetleri esnasında vefat edenlerin yakınlarının haklarını Anayasa'da güvence altına almıştır.
Soru 5
15.5
Verilen Anayasa maddesine göre aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatıyla ilgili devletin üzerine düşen sorumluluklardan biri değildir?
seçenekleri
Bütün vatandaşları iş sahibi yapmak
Çalışanların haklarını korumak
Çalışma hayatını Anayasa ile güvence altına almak
Çalışma hayatını desteklemek için ekonomik düzenlemeler yapmak
Soru 6
Kasım Öğretmen'e 2011 genel seçimleri öncesi Kadıköy Belediyesi bir SMS(mesaj) göndermiştir.
Mesaj;
16.6
şeklindedir.
Kasım Öğretmen öğrencilere "Bu mesajdan ne anladınız?" diye bir soru yöneltir. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şunlardır;
16.6.2
Hangi öğrencilerin verdiği cevaplar yanlıştır?
seçenekleri
Ahmet-Ali
Hatice-Havva
Ali-Havva
Ahmet-Havva
Soru 7
16.7
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin sosyal devlet anlaşıyla çeliştiği söylenebilir?
seçenekleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarının oluşturulmasının
Hastanelerden bütün vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmasının
Özel mülkiyetin yasaklanmasının
Temel hak ve özgürlüklerin anayasa ile güvence altında alınmasının
Soru 8
16.8
Zafer,Muhsin ve Mesut'un babalarının meslekleri göz önüne alındığında, babalarının hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olması gerekmektedir?
Screenshot_21
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 9
Anayasamızın 42.maddesine göre "Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır."
Anayasamızın bu maddesine göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Herkesin devlet okullarında okumak zorunda olduğuna
Eğitim ve öğretim hakkının engellenemeyeceğine
Eğitimde kız-erkek ayrımının olmadığına
İlköğretimin devlet okullarında ücretsiz olduğuna
Benzer Dosyalar