7. Sınıf Sosyal Türk Tarihinde Yolculuk 2

Açıklama 7. Sınıf Sosyal Türk Tarihinde Yolculuk 2
Soru 8 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen bekir duran
Eklenme Tarihi 04-02-2019

Soru 1
21.1
Miryokefalon Savaşı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 2
21.2
Sadece bu bilgilere göre, Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
seçenekleri
Anadolu'yu bayındır hale getirmek için çalışmışlardır.
Anadolu'yu Bizans ve Haçlılara karşı savunmuşlardır.
Anadolu'da ticareti geliştirmişlerdir.
Eğitim ve sağlık alanında eserler yapmışlardır.
Soru 3
21.3
Kösedağ Savaşı ile ilgili verilen aşağıdaki sonuçlardan hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Anadolu'nun tamamı Türkleştirilmiştir.
Anadolu'da tarım, ticaret ve sanat gerilemiştir.
Anadolu, Moğol hakimiyetine girmiştir.
Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
Soru 4
Türkiye Selçuklu Devleti, 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilmiş ve yıkılış sürecine girmiştir.Ancak Selçukluların resmi yıkılış tarihi 1308'dir.Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıfladığı ve otoritesini kaybettiği bu dönemde Anadolu'da beylikler tekrar kurulmuştur.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz?
seçenekleri
Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla Anadolu siyasi birliğinin bozulduğuna
Moğolların, Türkiye Selçuklu Devleti'ni hakimiyetleri altına aldıklarına
Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecinin yaklaşık yarım asır sürdüğüne
Türkiye Selçuklu Devleti'nin devlet teşkilatının güçlü olmasının yıkılışlarını geciktirdiğine
Soru 5
Sosyal Bilgiler Öğretmeni İsmail Bey, öğrencilerine Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu Türk tarihindeki önemini sormuştur.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır?
22.5
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 6
Haçlı Seferlerinin sonuçları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Akdeniz ticareti gelişti.
Reform ve Rönesans hareketlerine neden oldu.
Skolastik düşünce zayıfladı.
Türklerin İslam dünyasındaki itibarı arttı.
Soru 7
22.7
Yukarıdaki şemada Haçlı Seferlerinin nedenleri verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik nedenlerindendir?
seçenekleri
Avrupalıların, Türkleri Anadolu'dan atmak istemesi
Kudüs'ün Müslümanlardan geri alınmak istenmesi
Avrupalıların doğudaki zenginliklere sahip olmak istemesi
Papalığın Hristiyan dünyasına hakim olmak istemesi
Soru 8
22.8
Yukarıda verilen Haçlı Seferlerinin nedenlerinden hangisi siyasi amaçlıdır?
seçenekleri
I
II
III
IV
Benzer Dosyalar