7. Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat 3

Açıklama 7. Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat 3
Soru 8 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen deliosmanli
Eklenme Tarihi 25-01-2019

Soru 1
39.1
Yukarıda verilen ticaret yolu ve özelliği eşleştirmelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
seçenekleri
Devletler, en fazla Kral Yolu hakimiyeti için mücadele etmişlerdir.
Anadolu, önemli ticaret yolları üzerinde yer almıştır.
Baharat Yolu, Avrupalılar tarafından kurulmuştur.
İpek Yolu en fazla gelir getiren ticaret yolu olmuştur.
Soru 2
39.2
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?
seçenekleri
Ülkeler arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerde ticaret yollarının önemli olması
Türk devletlerinin ticarete önem vermesi
İpek Yolu ticaretinin ele geçirilmesinin diğer devletlere siyasi üstünlük sağlamak anlamına gelmesi
Türk devletlerinin tek gelir kaynağının ticaret olması
Soru 3
Orta Çağ'da İpek ve Baharat yolları ile doğunun ipek ve baharatı Akdeniz'e taşınıyordu.Bu durum Akdeniz limanlarının ticari önemini artırıyordu.Ancak Coğrafi Keşifler'in sonucunda Afrika ve Uzak Doğu'da yeni ticaret limanlarının oluşturulması Akdeniz limanlarının öneminin kaybolmasına neden oldu.1869'da Akdeniz'i Kızıl denize bağlayan Süveyş Kanalı'nın açılması ile Akdeniz'den Hint Okyanusu'na tekrar kısa sürede ulaşılması sağlandı.
Verilen bilgilere göre Süveyş Kanalı'nın açılması sonucu aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenir?
seçenekleri
Akdeniz limanlarının tekrar canlanması
Uzak Doğu'daki limanların önemini kaybetmesi
İpek ve Baharat yollarının tekrar önem kazanması
Ticaret mallarının daha ucuza mal olması
Soru 4
39.4
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Doğu kültürünün Batı dünyasının ilgisini çektiğine
Avrupalı devletlere göre doğudaki devletlerin daha zengin olduklarına
Avrupa'da, Doğu medeniyetine yetişmek için bilim ve teknik alanında çalışmaların yapıldığına
Avrupa medeniyetinin Orta Çağ'da bilim ve sanatta doğunun gerisinde olduğuna
Soru 5
Tarih boyunca Anadolu'da kurulan birçok medeniyet hızlı ve güçlü bir yükseliş göstermiştir.Lidyalılar Sard'tan başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolu sayesinde kısa sürede zenginleştiler.Yine İyonlar bulundukları bölgede Doğu-Batı ticareti sayesinde güçlü bir medeniyet kurdular.Selçuklu ve Osmanlılar doğudan gelen ipek ve baharat yolunun Avrupa'ya ulaşmasında kavşak noktası olmuşlardır.Günümüzde ise ülkemiz Bakü-Ceyhan ve Yumurtalık Petrol Boru Hatlarıyla Orta Doğu ve Orta Asya petrollerinin Avrupa'ya ulaşması konusunda bir enerji koridoru konumundadır.
Verilen bilgilerde Anadolu'nun aşağıdaki hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır?
seçenekleri
Anadolu'nun stratejik öneme sahip bir yer olduğu
Anadolu'da değişik medeniyetlerin kurulduğu
Anadolu medeniyetleri için ticaretin tarihin her döneminde temel geçim kaynağı olduğu
Anadolu'da kurulan medeniyetlerin tarihin en güçlü devletleri olduğu
Soru 6
40.6
Verilen bilgilere göre Tebriz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Ekonomik faaliyetlerinin çeşitlilik gösterdiğine
Değişik yerlerden ticaret için gelenlerin olduğuna
Dönemin en gelişmiş ticaret merkezi olduğuna
Halkının ekonomik refah seviyesinin yüksek olduğuna
Soru 7
13.yüzyılda Anadolu'ya gelerek Türklerin yaşayışıyla ilgili bilgiler veren, Doğu'nun zenginliklerini anlatarak Avrupalıların Doğu'ya yönelmesini sağlayan gezgin aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Piyer Loti
Marco Polo
Frederic Barbaros
Filip Ogüst
Soru 8
40.8
Yukarıda Kral Yolu ve İpek Yolu haritaları verilmiştir.
Verilen haritalara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
seçenekleri
Kral Yolu,Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir yoldur.
İpek Yolu, Hindistan'dan başlayan bir yoldur.
Kral Yolu, İpek Yolu'na göre daha uzun bir yoldur.
İpek Yolu ve Kral Yolu'nun Anadolu medeniyetlerinin ekonomisine olumlu katkıları olmuştur.