7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testleri

Açıklama 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testleri
Soru 10 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen minikk
Eklenme Tarihi 01-02-2019

Soru 1
Kadri’nin, Yunus’un sözüne verdiği cevap ile ilgili ne söylenebilir?
seçenekleri
İletişim hatası yapmıştır.
Sen dilini kullanmıştır.
Ben dilini kullanmıştır.
Yunus’u görmezden gelmiştir.
Soru 2
7. sınıf öğrencisi İbrahim Cem, akrabası olan müzik öğretmenine, aile çevresinde “Abla” di­ye hitap etmektedir. “Abla” diye hitap ettiği ak­rabası öğretmeni olunca, nasıl davranması ge­rektiği konusunda zorlanmıştır. Sınıfta öğret­menine bazen “Abla”, bazen de “Öğretmenim” demiştir. Bu yüzden öğretmeni ve arkadaşları tarafından eleştirilmiştir. Metne göre İbrahim Cem'in sorun yaşama­sına neden olan durum aşağıdakilerden han­gisidir?
seçenekleri
Akraba çevresi ile iletişimi kesmek
Derslerine yeterli ilgiyi göstermemek
Nerede ve nasıl konuşacağını bilememek
Arkadaşları ile iletişim kuramamak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde iletişim engel­lerinden “eleştiri” kulanılmıştır?
seçenekleri
Aslında senin yapmak istediğin bu.
Sen ne zaman iyi not alın ki bu sınavdan da iyi not bekleyesin.
Büyükler konuşurken küçükler susar.
Boşver bunları, otur da yarınki dersini çalış.
Soru 4
Sen diii; eleştirici ve suçlayıcıdır. Ben diii; bireyin duygularını açımlar. Yazılıdan düşük not almış bir öğrenciye aşağıdakilerden hangisi söylenirse “ben di­li’’ kullanılmış olur?
seçenekleri
Aldığın bu düşük puandan dolayı en az senin kadar üzüldüm.
Senden de başka bir puan beklenmezdi zaten.
Ben demiştim, yeterince çalışmazsan böyle bir durumla karşılaşacağını.
Neden doğru düzgün bir not alamadın.
Soru 5
Bazen bize selam veren bir insana başımızı sallarız ve karşımızdaki insan ne demek istedi­ğimizi anlar. Metinde, iletişimde aşağıdakilerden hangi­sinin etkisi vurgulanmaktadır?
seçenekleri
Beden hareketlerinin
Sözel mesajların
Kullanılan aracın
Yazım biçiminin
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, karşılaştığımız ile­tişim sorunlarından biri olarak gösterilemez?
seçenekleri
İnsanların dinleme alışkanlığının olmaması
İnsanların başkalarının yardımına koşması
İnsanların sürekli kendilerine söz hakkı verilmesini istemesi
Karşınızdaki insanın sizinle konuşurken başka işle meşgul olması
Soru 7
Sahip olduğu özelliklerin farkında olan bir kişi, çevresindeki insanları daha kolay algılar ve ta­nır, onlarla daha kolay ve uyumlu bir iletişim sağlar. Metinde, etkili bir iletişim kurmada neyin öneminden söz edilmektedir?
seçenekleri
Kişinin kendisini tanımasının
Etkili bir biçimde konuşmanın
Empati kurmanın
Dinleme becerilerine sahip olmanın
Soru 8
sosyal-bilgiler-2 Yukarıdaki şemada, soru işareti (?) olan ku­tuya aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
seçenekleri
Ses tonu
Konuşma hızı
Sesin şiddeti
Göz teması
Soru 9
Etkili bir iletişim için aşağıdakilerden han­gisi gerekli değildir?
seçenekleri
Sürekli karşıdaki kişiyi övmek
Jestleri ve mimikleri yerinde kullanmak
Karşıdakinin sözünü kesmeden dinlemek
Güler yüzlü olmak
Soru 10
I Dokunma II Soru sorma III Dinleme IV Tartışma İletişimde bulunan iki kişiden birinin diğeri­ni anlaması için yukarıdakilerden hangisini öncelikle yapması gereklidir?
seçenekleri
I
II
III
IV