7. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık – 2

7. Sınıf sosyal bilgiler etkin vatandaşlık konusuna göre hazırlanan 2. test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık – 2
Soru 15 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen uyoda
Eklenme Tarihi 13-01-2019

Soru 1
 1. Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak
 2. Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak
 3. Toplumun refah ve huzurunu sağlamak
 4. Özgür düşüncelerin gelişmesini sınırlamak
Yukarıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden değildir ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 2
Anayasamıza göre; basın yayın yoluyla hakaret edilmesi ve yanlış bilgi verilmesi durumunda, bundan zarar görenlerin düzeltme ve cevap hakkı vardır. Bunu yerine getirmeyenler mahkemeye verilebilir.
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığı söylenemez ? 
seçenekleri
Özgürlükler kullanılırken sorumlu davranılması gerektiği
Devletin kişi haklarını koruması gerektiği
Devletin basına sık sık sansür uyguladığı
Basının ifade özgürlüğünü sınırsız şekilde kullanamayacağı
Soru 3
Demokrasi yönetimlerinde herkes ülke yönetimine katılabilir. Herkes düşüncelerini özgürce dile getirebilir. İstediği dine inanabilir ve dininin gereklerini yerine getirebilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye aykırı olur ?
seçenekleri
Seçimlerde aday olmak
Diğer dinlerin yayılmasına engel olmak
Seçimlerde oy kullanmak
Eylem ve yürüyüş yapmak
Soru 4
Bazı çocuklar ve yaşlılar hayatlarını devlet himayesinde devam ettirmek durumunda kalabilirler. Devlet, bu gibi durumlar için gerekli olan önlemleri alır.
Bilgilerden yola çıkarak devletimizin aşağıdaki niteliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir ?
seçenekleri
Hukuk Devleti
Üniter Devlet
Sosyal Devlet
Laik Devlet
Soru 5
Bir ülkede, gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim ve karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayımının yasaklanması söz konusu olmamalıdır.
Buna göre bu ülkede aşağıdakilerden hangisine önem verildiğine kanıt olarak gösterilebilir ?
seçenekleri
Basın özgürlüğüne
Kişi haklarına
Özel hayatın gizliliğine
Konut dokunulmazlığına
Soru 6
Aşağıdaki devlet kurumlarından hangisi daha eski bir döneme aittir ? 
seçenekleri
Divan
Meclis
Parlamento
Kurultay
Soru 7
 1. Islahat Fermanı
 2. Tanzimat Fermanı
 3. Kanun-u Esasi
 4. Sened-i İttifak
Osmanlı Devleti’ nde kanun önünde herkesin eşit olduğunu belirleyen ilk belge aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
1
2
3
4
Soru 8
Orta Asya Türk devletlerinde, devlet yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılması sistemine ne ad verilir ? 
seçenekleri
Toy
Yuğ
Kut
Balbal
Soru 9
Devleti bir grubun yönetmesi anlamına gelen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Monarşi
Oligarşi
Teokrasi
Meşrutiyet
Soru 10
Monarşi ile yönetilen bir ülkede halkın da yönetime katılması durumunda aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi görülmüş olur ?
seçenekleri
Meşrutiyet
Demokrasi
Teokrasi
Mutlakiyet
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın ilk üç maddesinde yer almaz ?
seçenekleri
Türkiye devleti bir cumhuriyettir.
Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.
Milli marşı İstiklal Marşıdır.
TBMM 550 milletvekilinden oluşur.
Soru 12
Bir kanun tasarısı ya da teklifinin geçerli olup uygulanabilmesi için en son aşama aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
TBMM oylaması ile kabul edilir.
Resmi Gazetede yayımlanır.
Cumhurbaşkanı onaylar.
Bakanlar Kurulu tartışır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi izciliğin çocuklarımıza olan faydalarından biri değildir ?
seçenekleri
Cesaret artırır
Bedeni geliştirir
Sosyalliği geliştirir
Bencilliği artırır
Soru 14
 1. Başbakan
 2. Cumhurbaşkanı
 3. Milli Savunma Bakanı
 4. Genel Kurmay Başkanı
Türkiye Cumhuriyeti’ nde milletin bütünlüğünü temsil eden ve başkomutanımız olan görevli yukarıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 15
 1. Askerlik yapmak
 2. Kanunlara uymak
 3. Siyasilerin her dediğini yapmak
 4. Vergi vermek
Yukarıdakilerden hangisi vatandaşların sorumluluklarından biri değildir ?
seçenekleri
III
II
I
IV