7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim Teknoloji ve Toplum

7. Sınıf sosyal bilgiler bilim teknoloji ve toplum konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim Teknoloji ve Toplum
Soru 15 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen İVRİZ
Eklenme Tarihi 30-01-2019

Soru 1
Hiyeroglif adı verilen resim yazısını bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Çinliler
Mısırlılar
Araplar
Sümerler
Soru 2
  1. İhtiyaçlardan
  2. Sanayinin gelişmesinden
  3. İhtiyaç fazlası üretimden
  4. Göçebe yaşam tarzından
Yukarıdakilerden hangisi İlk Çağ' da buluşların öncelikle hangisinden kaynaklandığını gösterir ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 3
Ateşli silahlarda kullanılan Çinlilerin icat ettiği madde aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Tekerlek
Barut
Demir
Mum
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans ve Reform Hareketlerinin sonuçlarından biri değildir?
seçenekleri
Avrupa' da bilimsel gelişmeler artmıştır.
İnsanlar özgürce düşüncelerini söyleme imkânı bulmuştur.
Kilisenin toplum üzerindeki baskısı artmıştır.
Avrupa' da edebiyat ve sanatla gelişmeler olmuştur.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Astronomi alanında çalışan Türk İslam bilginlerinden değildir ?
seçenekleri
Harezmi
Nasruddin Tusi
Takiyüddin
Kopernik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi matbaanın geliştirilmesinin sonuçlarından biri değildir ?
seçenekleri
Avrupa' da basılan kitap sayısı arttı.
Okuma ve yazma bilenlerin sayısı arttı.
Uluslararası kültürel etkileşim zayıfladı.
Bilimsel ve kültürel etkinlikler hız kazanarak yaygınlaştı.
Soru 7
Fatih Sultan Mehmet, önemli bir astronomi ve matematik bilgini olan bu bilim adamını Osmanlı Devleti' ne davet etmiştir. İstanbul' a yerleşen bu bilim adamı burada dersler vermiştir.
Yukarıda verilen bilgilerde bilim adamı kimdir ?
seçenekleri
Ak Şemseddin
Biruni
Uluğ Bey
Ali Kuşçu
Soru 8
'' Tıp Kanunu '' adlı eseri, Avrupa üniversitelerinde uzun yıllar boyunca temel tıp kitabı olarak kabul gören Türk-İslam bilgini, aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
İbn-i Sina
Harezmi
Uluğ Bey
Biruni
Soru 9
Türk - İslam bilginlerinden olan, Semerkant' ta yaptırdığı gözlemevinde Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları, yıl uzunluğunun tespiti gibi çalışmalar yapan bilim adamı hangisidir ?
seçenekleri
İbn-i Sina
Harezmi
Uluğ Bey
Biruni
Soru 10
Matematik, astronomi, eczacılık, sosyoloji gibi farklı alanlarda yüzden fazla eser verdi. Batı'da Aliboran adıyla bilinen bilim adamı hangisidir ?
seçenekleri
Harezmi
Biruni
Uluğ Bey
İbn-i Sina
Soru 11
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bilimin evrensel olduğuna dair kanıt oluşturmaz ?
seçenekleri
Güneş doğudan doğar.
2 . 2 = 4 tür.
Suyun donma derecesi 0 santigrat derecedir.
Deniz suyu %38 oranında tuz içerir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi matbaanın geliştirilip kullanılmaya başlamasının sonuçlarından biridir ?
seçenekleri
Bilgiye kolaylıkla ulaşılması
Kitapların özensiz hazırlanması
Eserlerin pahalıya mal olması
Okuma oranının azalması
Soru 13
Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmamıştır ?
seçenekleri
Mürekkebin yapılması
Matbaanın kurulması
Kağıdın yapılması
Madenlerin işlenmesi
Soru 14
Kâğıt ve barut ilk olarak hangi uygarlık tarafından kullanılmıştır ?
seçenekleri
Roma
Çin
Sümer
Yunan
Soru 15
Aşağıdaki buluş ve kullanış alanının eşleştirmesinden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Yazı - Düşüncelerin saklanması
Tekerlek - Ulaşımın kolaylaşması
Para - Düşünce hayatının gelişmesi
Ateş - Karanlığın aydınlanması