7. Sınıf Fen ve Teknoloji İş Nedir? 2

Açıklama 7. Sınıf Fen ve Teknoloji İş Nedir? 2
Soru 11 Soru
Kategori 7. Sınıf Türkçe
Gönderen denizmavisi1
Eklenme Tarihi 30-01-2019

Soru 1
Screenshot_28
İplerle tavana bağlı K,L,T ve N cisimlerinin kütleleri sırasıyla 4m, 3m, 2m ve m dir.
Buna göre ipler koparıldığında hangi cismin yere çarpma sürati en küçük olur? (Sürtünmeler önemsizdir)
seçenekleri
K
L
T
N
Soru 2
Şekilde gösterilen futbol topu yukarı doğru düşey olarak v süratiyle atıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? (Hava sürtünmeleri ihmal edilmiştir.)
Screenshot_29
seçenekleri
Yere eşit büyüklükteki v hızıyla düşer.
Top yukarı çıkarken sürati azalır.
Hareket boyunca kinetik enerjisi değişmez.
Top yukarı çıkarken potansiyel enerji sürekli artar.
Soru 3
Sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda K,L,M noktaları arasında salınım yapmakta olan şekildeki sarkaçla ilgili olarak, Screenshot_3 I. Şekilde gösterilen konumda sarkaç sadece potansiyel enerjiye sahiptir. II. M noktasında sarkacın kinetik enerjisi sıfırdır. III. L noktasından geçerken sarkacın sürati en üst seviyededir. IV. Sarkaç L den K ye giderken potansiyel enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur?
seçenekleri
I ve II
II, III ve IV
I, II ve IV
I, II, III ve IV
Soru 4
Screenshot_31
Masa üzerinden yatay fırlatılan tenis topu şekildeki yörüngeyi izleyerek hareket ediyor.
Buna göre, cisimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Tenis topunun mekanik enerjisi giderek azalmıştır.
Topun N deki kinetik enerjisi, M deki potansiyel enerjisinden büyüktür.
Topun L deki potansiyel enerjisi, M deki potansiyel enerjisinden büyüktür.
Topun ilk atıldığı K noktasındaki toplam enerjisi L deki toplam enerjisine eşittir.
Soru 5
Screenshot_32
Yukarıda düz bir yolda yanyana gitmekte olan iki araç gösterilmiştir.
Araçla ilgili konuşan aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur?
Screenshot_33
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 6
Screenshot_34
K noktasından harekete geçen m kütleli cisim N ye kadar çıkıp geri döndüğüne göre; I. Cismin M den geçerken kinetik enerjisi K deki kinetik enerjisi kadardır. II. Cisim K noktasından belli bir süratle harekete başlamıştır. III. Cismin N deki enerjisi sıfırdır.
Yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünme ihmal edilmiştir.)
seçenekleri
I ve II
II ve III
I ve III
I, II ve III
Soru 7
Screenshot_35
Sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda K noktasından serbest bırakılan bir cisim P - V noktaları arasında şekildeki hareketi yapmaktadır.
Cismin V noktasında sahip olduğu potansiyel (P.E) ve kinetik enerji (K.E) şemadaki gibi olduğuna göre, aşağıda belirtilen noktalardan hangisinde, cismin enerjileri yanlış gösterilmiştir? (R - T noktalardır.)
Screenshot_36
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 8
Aşağıdakilerden hangileri aynı anda hem kinetik hem de potansiyel enerjiye sahiptir? I. Potaya atılan bir basketbol topu II. Ağaç dalında hareketsiz duran elma III. Salıncakta sallanan çocuk
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 9
Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir?
seçenekleri
Isıtılan suyun kaynaması
Topun yerden yukarı doğru fırlatılması
Ağaç dalındaki elmanın koparak düşmesi
Masa üzerinde yuvarlanan kalemin yavaşlayarak durması
Soru 10
Sabit v süratiyle aşağı doğru inmekte olan şekildeki balonun potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi nasıl değişir?
Screenshot_37
seçenekleri
P.E Artar - K.E Azalır.
P.E Azalır - K.E Değişmez.
P.E Azalır - K.E Artar.
P.E Değişmez - K.E Değişmez.
Soru 11
Screenshot_38 Şekildeki yüksekliklerden serbest bırakılan eşit kütleli K, L ve M cisimlerinin yere çarpma süratleri Vk, Vl ve Vm arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
seçenekleri
VK = VL > VM
VM > VL > VK
VK = VL = VM
VK > VL = VM