7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre ve Bölünmeler

7. Sınıf fen bilimleri hücre ve bölünmeler konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre ve Bölünmeler
Soru 15 Soru
Kategori 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen uygargil
Eklenme Tarihi 23-01-2019

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur ?
seçenekleri
Sentrozom
Koful
Kloroplast
Hücre duvarı
Soru 2
 • Mantar
 • Kedi
 • Elma
 • Gül
Yukarıdaki canlılardan kaç tanesi hücrelerden meydana gelir ?
seçenekleri
1
2
3
4
Soru 3
Mitoz ve mayoz bölünme sadece _____ kromozomlu hücrelerde gerçekleşir.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?
seçenekleri
n
2n
3n
4n
Soru 4
Hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Hücre zarı
Çekirdek
Sitoplazma
Sentrozom
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin yönetim merkezidir ?
seçenekleri
Hücre zarı
Çekirdek
Sitoplazma
Hücre duvarı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi salgı maddelerinin oluşumunda görevlidir ?
seçenekleri
Golgi cisimciği
Sitoplazma
Hücre zarı
Sentrozom
Soru 7
Bitkiye sarı, kırmızı ve turuncu renkleri veren organel aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Lökoplast
Kloroplast
Kromoplast
Koful
Soru 8
Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Önce çekirdek sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
Bölünme sırasında kromozomları oluşturan parçalar birbirinden ayrılır.
Kalıtsal çeşitlilik oluşur.
Bölünme sırasında kromozom sayısı değişmez.
Soru 9
 1. Çekirdek - Besin üretme
 2. Koful - Besin ya da atık madde depolama
 3. Hücre zarı - Madde alışverişi
 4. Ribozom - Protein sentezi
Yukarıdaki hücresel yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir ?
seçenekleri
1
2
3
4
Soru 10
 1. Cansızdır.
 2. Hücreyi dış etkenlerden korur.
 3. Seçici geçirgendir.
Yukarıdakilerden hangileri hücre duvarının özelliklerinden biri değildir ?
seçenekleri
A ve B
Yalnız A
B ve C
Yalnız C
Soru 11
 • Kan doku
 • Kas doku
 • Sinir doku
 • Epitel doku
Yukarıdakilerden kaç tanesi hayvanlarda bulunur ?
seçenekleri
1
2
3
4
Soru 12
Temel görevi, protein sentezi gerçekleştirmek olan organel aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Lizozom
Endoplazmik retikulum
Mitokondri
Ribozom
Soru 13
Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Bitkilerin büyümesi
Tohumların çimlenmesi
Yoğurdun mayalanması
Yaprağın sararması
Soru 14
Canlıların sahip olduğu her bir özelliğe ait kalıtsal bilgiyi taşıyan en küçük yapıya ne ad verilir ?
seçenekleri
Gen
Kromozom
DNA
Çekirdek
Soru 15
 • Saçın uzaması
 • Tırnakların uzaması
 • Boyumuzun uzaması
 • Yaraların iyileşmesi
Yukarıdakilerden kaç tanesi mitoz bölünme ile gerçekleşir ?
seçenekleri
1
2
3
4