7. Sınıf Fen Bilimleri Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme

7. Sınıf fen bilimleri canlılarda üreme büyüme ve gelişme konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 7. Sınıf Fen Bilimleri Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme
Soru 15 Soru
Kategori 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen semihcelik07
Eklenme Tarihi 25-01-2019

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi embriyonun gelişimini olumlu etkiler ?
seçenekleri
Sık sık ilaç kullanmak
Röntgen filmi çektirmek
Dengeli ve sağlıklı beslenmek
Alkol ve sigara tüketmek
Soru 2
Hangisi biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yapılması gerekenlerden değildir?
seçenekleri
Sanayi atıkları deniz sularına karıştırılmalı.
İnsanların bilinçlendirilmesi.
Doğal tarım ilaçlarının kullanılması.
Kimyasal atıkların sulara karışmasını önlemek.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi tomurcuklanarak ürer ?
seçenekleri
Sülük
Maya mantarı
Amip
Denizyıldızı
Soru 4
Aşağıdaki canlılardan hangisi tomurcuklanarak üreyemez ?
seçenekleri
Paramesyum
Sünger
Hidra
Denizanası
Soru 5
 1. Hidra
 2. Amip
 3. Bakteri
 4. Denizyıldızı
Yukarıdakilerden hangileri bölünerek çoğalır ?
seçenekleri
1 ve 2
1 ve 4
2 ve 3
Hepsi
Soru 6
 1. Gül
 2. Denizyıldızı
 3. Amip 
 4. Hidra 
Yukarıdakilerden hangisi yenilenerek çoğalır ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 7
Aşağıda bazı canlılar ve habitatları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Hamsi balığı - Karadeniz
Deve - Orman
Kanguru - Avustralya
Penguen - Kutuplar
Soru 8
Biyolojik zenginliğin korunması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır ?
seçenekleri
Tatlı su kaynakları tasarruflu kullanılmalı
Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı
Bilinçsiz avlanma yapılmalı
Nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına almalı
Soru 9
 1. Polen
 2. Yumurta
 3. Sperm
Yukarıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu oluşur ?
seçenekleri
1
2
3
Hepsi
Soru 10
Hangisi doğal hayatı korumak için yapılması gerekenlerden değildir?
seçenekleri
İnsanları bilinçlendirmek
Orman kaldırıp yerine binalar kurmak
Milli parklar oluşturmak
Ağaçlandırma çalışmaları yapmak
Soru 11
 1. Timsah
 2. Yılan 
 3. Kelebek
 4. Arı
Yukarıdakilerden hangileri dünyaya geldiğinde ana canlıya benzemez ?
seçenekleri
1 ve 2
1 ve 4
2 ve 3
3 ve 4
Soru 12
Çiçeklerdeki dişi organda bulunan yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmemiştir ?
seçenekleri
Yumurtalık
Dişicik borusu
Tohum hastalığı
Başçık
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi bozmaz?
seçenekleri
İklimin değişmesi
Toprağın ekilmesi
Bilinçsiz avlanma
Yırtıcı kuş sayısının azalması
Soru 14
Aşağıda verilen faktörlerden hangisi, besin zincirinin işleyişini olumlu etkiler?
seçenekleri
Yağmurun yağması
Toprağın kirlenmesi
Çevreye sanayi tesislerinin kurulması
Doğal afetlerin oluşması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi doğurarak ürer ?
seçenekleri
Yılan
Timsah
Kurbağa
Balina