7. Sınıf Fen Bilimleri Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme – 2

7. Sınıf fen bilimleri canlılarda üreme büyüme ve gelişme konusuna göre hazırlanan 2. test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 7. Sınıf Fen Bilimleri Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme – 2
Soru 15 Soru
Kategori 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen coskunbaz
Eklenme Tarihi 19-01-2019

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin üremesinde dış döllenme görülür ?
seçenekleri
Kartal
Balık
Yılan
Deve
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi üreme dönemindeyken kuluçkaya yatar ?
seçenekleri
Sincap
Martı
Kelebek
Yılan
Soru 3
 1. Popülasyon
 2. Ekosistem
 3. Tür
Yukarıda verilen ekolojik birimlerdeki canlı sayısının en az olandan en çok olana doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
seçenekleri
II - III - I
III - I - II
I - II - III
III - II - I
Soru 4
Hangisi ekolojik dengenin korunmasını sağlamaz?
seçenekleri
Geri dönüşümlü ürünlerin kullanılması
Yenilenebilir enerjinin kullanılması
Sanayi atıklarının nehirlere dökülmesi
Av yasağının olması
Soru 5
Hangisi eko sistemlerdeki insan kaynaklı bozulmadır?
seçenekleri
Volkan patlaması
Plansız sanayileşme
Kasırga
Sel
Soru 6
Hangisi toprakta kısa süreli kirlilik oluşturur?
seçenekleri
Piller
Naylon ürünler
Cam şişeler
Kâğıtlar
Soru 7
Hangisi I.tüketici canlılara örnek verilemez?
seçenekleri
Fasulye
Koyun
İnek
Çekirge
Soru 8
 1. Ayrıştırıcılar
 2. İklim
 3. Işık
 4. Üreticiler
 5. Sıcaklık
Yukarıda ekosistemi oluşturan elemanlardan bazıları verilmiştir. Buna göre hangisi ya da hangileri cansız faktörlerdir ?
seçenekleri
I - II - V
I - II - III - V
II - III - V
I - IV - V
Soru 9
Yeryüzündeki biyoçeşitlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Ekosistemleri dengede tutar.
Yerküre üzerinde hayatın devamlılığı için evrimsel potansiyel sunar.
Ekosisteme ve orada bulunan tüm canlı türlerine direnç sağlar.
Ekosistemde biyoçeşitliliğin fazla bir önemi yoktur.
Soru 10
 1. Nüfus artışı ve kentleşme
 2. Yeşil alanların arttırılması
 3. Aşırı avlanma
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir ?
seçenekleri
I
II
I - III
I - II -III
Soru 11
Hangisi kalıcı kirliliğe yol açmaz?
seçenekleri
Plastik Poşet
Hayvan Ölüsü
Teneke Kutu
Deterjan
Soru 12
 1. Filtresi yetersiz fabrika sayılarında artış
 2. Nüfus artışı
 3. Yeşil bitkilerdeki artış
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sera etkisi oluşumuna etkisi vardır ?
seçenekleri
I
I - II
III
I - II - III
Soru 13
Hangisi hava kirliliğine neden olmaz?
seçenekleri
Egzoz gazları
Fosil yakıtlar
Termik santraller
Tarım ilaçları
Soru 14
Hangisi nüfüs artışının bir sonucudur?
seçenekleri
Atık maddelerin artması
Besinin artması
Doğal kaynakların artması
Toprak kirliliğinin azalması
Soru 15
Beslenme döngüsü içinde kendi besinini yapabilen canlılar hangisidir?
seçenekleri
Ototroflar
Heterotroflar
Tüketiciler
Ayrıştırıcılar