6. Sınıf Türkçe Kök ve Ekler

6. Sınıf türkçe kök ve ekler konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 6. Sınıf Türkçe Kök ve Ekler
Soru 15 Soru
Kategori 6. Sınıf Türkçe
Gönderen maden55
Eklenme Tarihi 17-01-2019

Soru 1
 1. Çalılıklar arasında bir karartı belirdi.
 2. Yaz tatilinde Antalya' ya gideceğiz.
 3. Kumsala gidince hemen denize atladım.
 4. Çok akılcı bir kişiliği vardı.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 2
" Ben İstanbul'daki ilk girişimcilerdenim. "
Cümlesinde altı çizili sözcükte kaç ek vardır ?
seçenekleri
4
5
6
7
Soru 3
 1. Vatandaş
 2. Ölçü
 3. Sayı
 4. Görüntü
Yukarıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 4
 1. Yolculuk
 2. Akıllı
 3. Çalışma
 4. Çağdaş
Yukarıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 5
'' bak- '' fiiline hangisi getirildiğinde kelimenin anlamı değişmez ?
seçenekleri
-ım
-ıcı
-tı
-ıcı
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kökü bakımından ötekilerden farklıdır ?
seçenekleri
Kahvenin en görünür yerinde oturuyordu.
O zamanlar Asi nehri derya gibiydi.
Hoca öldü, okul yıkıldı, öğrenci dağıldı.
Aman oğlum, lütfen dışarı çıkma !
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yapım eklerinden değildir ?
seçenekleri
Şahıs Ekleri
Mastar Ekleri
Sıfat - Fiil ekleri
Bağ - Fiil ekleri
Soru 8
'' Seçim, Saygı, Bakıcı, Bankacı '' bu sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir kökten türemiştir ?
seçenekleri
Seçim
Saygı
Bakıcı
Bankacı
Soru 9
" Büyük adam, büyüklüğünü küçük adama davranışlarıyla anlatır. "
Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç sözcük vardır ?
seçenekleri
3
2
4
1
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiil gövdesi hâlindedir ?
seçenekleri
Bulmaca
Yalnızlık
Temizle
Yenilgi
Soru 11
Kitap, her şeydir... Dosttur, sırdaştır, kocaman bir dünyadır.
Bu cümledeki altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisini almıştır ?
seçenekleri
İsimden isim yapım eki
İsimden fiil yapım eki
Fiilden isim yapım eki
Fiilden fiil yapım eki
Soru 12
Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi yapım eki almıştır ?
seçenekleri
Namluna dayanır, yola dalarsın,
Neredeyse gelecek beklediklerin.
Kalyonları emrinle yürüttün karalardan
Var iki atımlık canı kederin,
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almış bir sözcüktür ?
seçenekleri
Masadan
Kapıyı
Kitaplık
Kalemler
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde hâl eki alan bir sözcük kullanılmamıştır ?
seçenekleri
Salonda film izliyorlar.
Kedi fareyi kovalamaya başladı.
Adam az kalsın kapıyı kıracaktı.
Şiddetli yağmur yağıyordu.
Soru 15
'' Kovalamak '' çekimli fiilinin kökü hangisidir ?
seçenekleri
Kov-
Kova-
Koval-
Kovala-