6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Test 13

Açıklama 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Test 13
Soru 10 Soru
Kategori 6. Sınıf Matematik
Gönderen onderdi
Eklenme Tarihi 17-01-2019

Soru 1
I. Meridyenler arası uzaklık Ekvator’da 111 km iken kutuplara doğru azalır.
II. Paralel dairelerin uzunlukları kutuplara doğru küçülür.
Yukarıdaki durumların ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Dünya’nın yıllık hareketi
Dünya’nın küre şeklinde olması
Yer eksenin eğik olması
Paralel ve meridyen sayılarının farklı olması
Soru 2

Türkiye 36°-42° kuzey paralelleri ile 26° - 45° doğu meridyenleri arasında bulunur.
a


Buna göre Türkiye yukarıdaki şekilde numaralandırılmış dörtgenlerin hangileri içinde yer alır?
seçenekleri
1,2,3,7,8,9
4,5,6,10,11,12
16,17,18,2,23,24
13,14,15,19,20,21
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalarda bulunan özelliklerden değildir?
seçenekleri
Paydadaki sayı büyüktür.
Kağıt üzerinde az yer kaplar.
Paydadaki sayı haritanın kaç kez küçüldüğünü gösterir.
Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
Soru 4
I. Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilir.
II. Paydaki rakam daima 1 ile gösterilir.
III. Paydadaki rakamlar her zaman km cinsindedir.
Buna göre, yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kesir ölçeğin özelliklerindendir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
Soru 5

1


Yukarıda verilen çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
1/1.500.000
1/7.500 000
1/150.000
1/15.000.000
Soru 6

2


Yukarıda verilen 1. Şekilde Türkiye, 2. şekilde ise Osmaniye haritası verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Verilen iki haritanın da kağıt üzerinde kapladığı alan aynıdır.
Şekillerin ikisinde de ölçek tipi olarak kesir ölçek kullanılmıştır.
Şekil—2 deki kullanılan ölçek Şekil-1 deki ölçeğe göre daha büyüktür.
Şekil—1 deki haritanın ayrıntıyı gösterme gücü daha azdır.
Soru 7
Urartular, birçok baraj ve su kanalları inşa etmişlerdir. Yaptıkları Şam ran Kanalı günümüzde bile kullanılmaktadır.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
seçenekleri
Tarımla uğraştıklarının
Ahiret inancına sahip olduklarının
Gelişmiş bir toplum olduklarının
Göçebe yaşam tarzını benimsediklerinin
Soru 8
İyonlar, Batı Anadolu'nun kıyı kesimlerinde . yaşamışlardır. Yönetimde soylular da söz sahibi olmuşlardır. Denizcilik, ticaret ve sanatta kısa sürede geliştiler. Bilime önem verip kaderci bakış açısını reddetmişlerdir. Aşağıda verilen sorulardan hangisine yukarıdaki paragrafta cevap bulunamaz?
seçenekleri
İyonlar nerede kurulmuştur?
Hangi tür ekonomik faaliyetlerde bulunmuşlardır?
Hangi şehir devletlerinden oluşmaktadır?
Toplumsal sınıf farklılıkları var mıdır?
Soru 9
Lidyalılar dünya tarihine damga vurmuş önemli Anadolu Medeniyetleri arasında yer almaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların dünya tarihine damgalarını vurmalarını sağlayan îlk olaydır?
seçenekleri
Ticareti geliştirmeleri
Değiş - tokuş kullanmaları
Kral Yolu’nu kurmaları
Para basmaları
Soru 10
Bilim adamları insanlık tarihini incelerken bütün zamanı iki döneme ayırmışlardır. Bunlardan birincisi tarih öncesi devirler, İkincisi ise tarihi devirlerdir.
Bu durumun oluşmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Yerleşik hayata geçilmesi
Üretici toplum haline gelinmesi
Yazının bulunması
Mimaride gelişmelerin yaşanması