6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 5

Açıklama 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 5
Soru 10 Soru
Kategori 6. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen ozlem007
Eklenme Tarihi 11-01-2019

Soru 1
Temel haklar, kişilerin insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklardır. Bu hakların devlet tarafından tanınması ve korunması zorunludur. Fakat devlet bazı durumlarda temel hak ve özgürlükleri sınırlandırabilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Temel haklar insanlar için faydalıdır
Devlet insanlara bu hakları tanımaktadır
Temel haklar devlet tarafından korunmaktadır
Bu haklar bazen sınırsız da olabilmektedir
Soru 2
Toplum içinde yaşayan bireylerin hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Haklar ve sorumluluklar birbirinden farklı kavramlardır. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi sorumluluklara örnek olarak gösterilemez?
seçenekleri
Alınan malın iade edilmesi
Hatalı ürünlerin geri alınması
Düzenli olarak vergi verilmesi
Hukuk kurallarına uyulması
Soru 3
İnsanların daha huzurlu ve güvenli yaşayabilmeleri için insan haklarının korunması önemlidir. Bu hakların korunmaması durumunda aşağıda verilenlerden hangisinin ortaya çıkma ihtimali artar?
seçenekleri
İnsanların birbirine güven duygusu artar
Devlete olan güven artar
İnsanlar arasında ayrımcılık artar
Din ve vicdan hürriyeti ortaya çıkar
Soru 4
I. Başkalarının haklarına da saygılı olunmalıdır. II. Önemli olan kendi haklarımızın korunmasıdır. III. İnsan hakları doğuştan kazanılmaktadır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri insan hakları ile ilgili yanlış bilgi içermektedir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
Soru 5
Belli hak ve özgürlüklerin, kazanımların elde edilebilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler vardır. Bunlara ''ödev'' adı verilir. Yukarıdaki tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi bir ödev değildir?
seçenekleri
Kanunlara uymak
Seyahat etmek
Askerlik yapmak
Vergi vermek
Soru 6
Demokratik ülkelerde insanların temel hakları ve özgürlükleri vardır. Bu temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altındadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin demokratik bir toplumda gerçekleşmesi beklenemez?
seçenekleri
Hakların özgürce kullanılması
Vatandaşlar arasında ayrım yapılmaması
Kişilerin hangi mesleği seçeceğini devletin belirtmesi
Devletin hakların korunmasında güvence olması
Soru 7
Belli ödevlerin yerine getirilmesi karşılığında elde edilen bir takım kazanım ve özgürlüklere ''hak'' adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişinin haklarından değildir?
seçenekleri
Haber alma
Seyahat etme
Tatil yapma
Askerlik yapma
Soru 8
Aldığımız bir ürünün bozuk çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
seçenekleri
Dilekçe ile hakkımızı aramak
Tüketici derneğine başvurmak
Satıcıyla tartışmak
Değiştirmek için satıcıyla görüşmek
Soru 9
Toplum içerisinde insan hak ve özgürlükleri korunmadığı zaman I. Devlete olan bağlılık artar II. Merkezi otorite güçlenir III. Toplumsal huzur bozulur durumlarından hangilerinin görülmesi daha fazla beklenir?
seçenekleri
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 10
İnsanlar doğuştan yaşadıkları toplumun üyesi haline gelmişlerdir. İnsanların doğuştan gelen hakları olduğu gibi yerine getirmesi gereken görevleri de vardır. Buna göre, I. Askere gitmek II. Vergi vermek III. Derneklere üye olmak hangileri insanın yükümlülükleri arasında gösterilemez?
seçenekleri
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III