6. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık

6. Sınıf sosyal bilgiler etkin vatandaşlık konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık
Soru 15 Soru
Kategori 6. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen yusuf_5556
Eklenme Tarihi 31-01-2019

Soru 1
Devleti yönetme gücünün miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı yönetim şekline ne denir ?
seçenekleri
Teokrasi
Monarşi
Oligarşi
Demokrasi
Soru 2
Devleti yönetme yetkisinin Tanrı' ya ait olduğuna inanılan yönetim biçimine ne denir ?
seçenekleri
Demokrasi
Monarşi
Oligarşi
Teokrasi
Soru 3
Siyasi otoritenin, belli bir gruba ait olduğu yönetim biçimine ne denir ?
seçenekleri
Oligarşi
Demokrasi
Monarşi
Demokrasi
Soru 4
Devleti yönetme gücünün ve siyasi otoritenin millete ait olduğu yönetim biçimine ne denir ?
seçenekleri
Monarşi
Demokrasi
Oligarşi
Teokrasi
Soru 5
  1. Milli egemenlik
  2. Katılımcılık
  3. Hürriyet ve eşitlik
Yukarıdakilerden hangileri demokrasinin temel ilkelerindendir ?
seçenekleri
I ve III
I ve II
II ve III
I, II ve III
Soru 6
Ortak görüşleri benimsemiş olan kişilerin devlet yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla kurdukları kuruluşlara ne denir ?
seçenekleri
Siyasi partiler
Topluluklar
Dernekler
Gruplar
Soru 7
Demokratik yönetimlerde insanlar, görüşlerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Bireylerin farklı düşüncelerinin olmasına ne denir ?
seçenekleri
Eşitlik
Katılımcılık
Çoğulculuk
Hürriyet
Soru 8
Ülkemizde cumhuriyet _______ yılında ilan edilmiştir ?
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir  ?
seçenekleri
1923
1920
1919
1922
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi okul meclisi projelerinin amaçlarından değildir ?
seçenekleri
Yerleşik bir demokrasi kültürünün ve bilincinin oluşturulması
Seçme ve seçilme bilinci ile oy kullanma kültürünün kazandırılması
Türk kültürünü önemsemeyen, dünyaya ve uluslararası değerlere kapalı nesillerin yetiştirilmesi
Sorgulayan, düşünen bireylerin yetiştirilmesi
Soru 10
Demokrasi yönetiminin görüldüğü ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Türkiye
İngiltere
ABD
Yunanistan
Soru 11
Fransız İhtilali ile halk, kralı tahttan indirdi. İhtilalin sonunda Fransa' da cumhuriyet yönetimi kuruldu. Fransız İhtilali hangi yılda yapılmıştır ?
seçenekleri
1789
1987
1879
1978
Soru 12
Aşağıdaki ülkelerin hangisinin yönetim şekli islam cumhuriyeti olarak adlandırılır ?
seçenekleri
Ermenistan
Irak
İran
Gürcistan
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerde demokrasi bilincinin güçlenmesine neden olur ?
seçenekleri
Okuldaki kütüphaneye gitmek
Okulda sınıf başkanını seçmek
Okulda düzenlenen sosyal etkinliklere katılmak
Okulun kütüphane, laboratuvar, spor salonu ve bilgisayarlarından yararlanmak
Soru 14
  1. ABD
  2. İngiltere
  3. Fransa
  4. Türkiye
Yukarıdaki ülkelerden hangisinin yönetim şekli farklıdır ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 15
TBMM hangi yılda açılmıştır ?
seçenekleri
1923
1919
1921
1920