6. Sınıf Fen ve Teknoloji - Maddenin Tanecikli Yapısı - Sınav Soruları 1

Açıklama 6. Sınıf Fen ve Teknoloji - Maddenin Tanecikli Yapısı - Sınav Soruları 1
Soru 13 Soru
Kategori 6. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen gulizar54
Eklenme Tarihi 05-02-2019

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, homojen bir karışımdır?
seçenekleri
Şişedeki durgun ayran
Zeytinyağlı su
Şehriye çorbası
Deniz suyu
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşmuştur?
seçenekleri
Element
Çözelti
Bileşik
Karışım
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır?
seçenekleri
Zeytinyağlı su
Maden suyu
Kolonya
Gazoz
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinde madde ve özelliği doğru verilmiştir?
seçenekleri
Tuzlu su - Bileşik
Ayran - Çözelti
Alkollü su - Heterojen karışım
Şekerli su - Homojen karışım
Soru 5
Aşağıdakilerden hangileri homojen yapılıdır? I.Bileşik II.Element III.Çözelti
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I-II
I-II-III
Soru 6
Aşağıdaki olaylardan hangilerinin sonucunda yeni bir madde meydana gelir?
I.Suyun buharlaşması II.Odunun yanması III.Tuzun suda çözünmesi IV..Demirin paslanması
seçenekleri
I-II
II-III
II-IV
III-IV
Soru 7
112.7
Şekil-I' deki balon şekil-II'deki duruma gelinceye kadar şişiriliyor.Bu gözleme bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
seçenekleri
Gazlar bir kütleye sahiptir.
Gaz miktarı arttıkça balonun hacmi artar.
Gaz molekülleri arasında boşluk bulunur.
Gazların belirli bir hacmi vardır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi maddeyi oluşturan atom veya moleküller arasında boşluk bulunduğunu göstermez?
112.8
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi gaz-sıvı homojen karışımına örnektir?
seçenekleri
Gazoz
Süt
Limonata
Ayran
Soru 10
113.10
Çizelgedeki X,Y ve Z maddelerinin fiziksel halleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
seçenekleri
Katı Sıvı Gaz
Sıvı Gaz Katı
Sıvı Katı Gaz
Katı Gaz Sıvı
Soru 11
"Sıvıları oluşturan tanecikler birbiri üzerinden kayarak ve birbiriyle çarpışarak hareket eder."
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
seçenekleri
Sıvı miktarı tanecik sayısına bağlıdır.
Sıvı tanecikleri arasındaki uzaklık sıvının cinsine bağlıdır.
Sıvıların fiziksel hali değiştirilebilir.
Sıvıların belirli bir biçimi yoktur.
Soru 12
113.12
Şekildeki çizelgede deneyler ve gözlem sonuçları verilmiştir.Bu deneylerdeki maddelerin kimyasal değişmeye uğradığını söyleyebilmek için aşağıdaki sorulardan hangisinin sorulması yeterlidir?
seçenekleri
Koku oluştu mu?
Renk değişimi oldu mu?
Yeni bir madde oluştu mu?
Işık yayıldı mı?
Soru 13
113.13
Çizelgede saf maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerinin bazı özellikleri verilmiştir.Bu maddelerin fiziksel halleri hangisindeki gibi olur?
Screenshot_52
seçenekleri
A
B
C
D