6. Sınıf Din Kültürü Temel Değerlerimiz

6. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi temel değerlerimiz konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 6. Sınıf Din Kültürü Temel Değerlerimiz
Soru 15 Soru
Kategori 6. Sınıf Dil ve Anlatım
Gönderen cehen76
Eklenme Tarihi 13-01-2019

Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Değerler sadece dine ve felsefi görüşlere dayanır
Din toplum olarak insanları birbirine bağlar
Barış huzur ve güven açısından değerlerin büyük önemi vardır
Peygamberler Allah'ın yeryüzüne gönderdiği dinin hükümlerini insanlara bildirir
Soru 2
Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen emirler bütünü aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Değer
Din
Dünya
Toplum
Soru 3
İnsanlar, dinleri Allah'ın gönderdiği elçiler olan ................ aracılığıyla öğrenmişlerdir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
seçenekleri
Peygamberler
Ahlak
Kandil
Seyyid
Soru 4
  1. Vatan ve millet sevgisi
  2. Doğa ve hayvan sevgisi
  3. Cuma günü ve kandil geceleri
  4. Peygamber ve Ehl-i beyt sevgisi
Verilenlerden hangisi bizleri birbirimize bağlayan değerlerden değildir ?
seçenekleri
1
2
3
4
Soru 5
Vatanımızı korumak için Allah yolunda düşmanla savaşıp ölenlere şehit denir, hayatta kalanlara ise aşağıdakilerden hangisi denir ?
seçenekleri
Vatan
Yüce
Gazi
Emanet
Soru 6
  1. Vatan sevgisi
  2. Bağımsızlığa olan düşkünlük
  3. Millet sevgisi
Ülkemizde askerliğe verilen önem yukarıdakilerden hangileriyle ilişkilendirilir ?
seçenekleri
1
2
1 ve 2
Hepsi
Soru 7
Aynı vatan üzerinde yaşayan ve aralarında ortak bir dil, tarih kültür ve amaç birliği olan insan topluluğuna ne denir ?
seçenekleri
Millet
Vatan
Ülke
Şehir
Soru 8
Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı ............. günüdür. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
seçenekleri
Ramazan bayramı
Pazartesi
Cuma
Kurban bayramı
Soru 9
" Vatan sevgisi imandandır. " Bu hadis-i benimseyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz ?
seçenekleri
Irkçılık yapar
Vatanına bağlıdır
Memleketini sever
Milletine saygılıdır
Soru 10
Yurdu ve milleti adına düşmanla savaşıp hayatını kaybedenlere aşağıdakilerden hangisi denir ?
seçenekleri
Şehit
Gazi
Ulus
Vatan
Soru 11
  1. On rekattır
  2. Müslümanların bayram günüdür
  3. Farz bir namazdır
Cuma namazı ile ilgili verilenlerden kaç tanesi doğrudur ?
seçenekleri
1
2
3
Hiçbiri
Soru 12
Milletçe üzerinde yaşadığımız topraklara ne ad verilir ?
seçenekleri
Ulus
Şehir
Vatan
Kadir
Soru 13
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Araplar ile Türklerin yakınlaşması İslamet'in Türk toprakların hızla yayılmasına yol açmıştır.
Türkler ile Arapların inançlarının benzer nitelik göstermesi İslamiyeti Türklerin benimsemesini sağlamıştır.
Göktanrı inancı Türklere ait bir dini inançtır.
İslamiyetin İlk yayılmaya başladığı yer Türk topraklarıdır.
Soru 14
Ebu Hanife'nin bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
İmam-ı Azam
İbn-i Cafer
Ali ibn Musa ibn-i Cafer
İmam-ı Şafi
Soru 15
Ebu Hanife ..... ilmini sistemleştiren, Maturidi ise tefsir ve özellikle...... alanında çalışmalar yapan ilim adamlarındandır.
Ali Er-Rıza ..... imamdan biridir.
Yukarıda verilen noktalı yerlere aşağıdakilerden verilenlerden hangileri gelmelidir ?
seçenekleri
Hadis - Tefsir - 13
Hitabet - Hadis - 14
Tasavvuf - Mantık - 15
Fıkıh - Kelam - 12
Benzer Dosyalar