5. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Dağıtım ve Tüketim – 3

5. Sınıf sosyal bilgiler üretim dağıtım ve tüketim konusuna göre hazırlanan 3. test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Dağıtım ve Tüketim – 3
Soru 15 Soru
Kategori 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen meliha58
Eklenme Tarihi 25-01-2019

Soru 1
Ülkemizde yağışların fazla olması nedeniyle gür ormanlar görülen bir bölgemiz olan Karadeniz'de aşağıdakilerden hangisi görülmemektedir ?
seçenekleri
Çay Fabrikası
Fındık Üretimi
Kereste Fabrikaları
Pamuk Üretimi
Soru 2
 1. Tütün üretimi - Adıyaman
 2. Çay Fabrikaları - Zonguldak
 3. Kereste Fabrikası - Karabük
 4. Fındık Üretimi - Trabzon
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlış verilmiştir ? 
seçenekleri
I ve IV
II ve III
I ve II
II ve IV
Soru 3
İç Anadolu bölgesinde geniş ovalar ve düzlüklere rastlamak oldukça mümkündür. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ova ve düzlüklerin sonuçlarındandır ?
seçenekleri
Tarımda makine kullanımı kolaydır. Bu sayede üretimde artış görülmektedir.
Yerleşmede sıkıntılar yaşanmaktadır.
Ovalarda sulama ihtiyacına gerek yoktur.
Ovalar şehirler ve köyler arası ulaşımı engellemektedir.
Soru 4
 1. Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanmaktadır.
 2. Akdeniz bölgesinde seracılık oldukça yaygın ve gelişmiştir.
 3. Karadeniz bölgesinde tahıl tarımı yapılabilmektedir.
 4. İç Anadolu bölgesinde sanayi faaliyetleri olarak en gelişmiş bölgedir.
Yukarıda bölgeler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlış ifade içermektedir ? 
seçenekleri
I ve II
Yalnız IV
III ve IV
II ve III
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir ? 
seçenekleri
Karadeniz bölgesinin iç kesimlerine doğru gidildikçe tarım ürünlerinde farklılaşma görülmektedir.
Akdeniz bölgesinde maki bitki örtüsü görülmektedir.
Marmara bölgesinde sanayi faaliyetleri oldukça gelişmiştir.
Ülkemizde sadece tarım üretimi yapılmaktadır.
Soru 6
Onur : Benim yaşadığım bölgede yağışlar fazladır ve çay, fındık üretimi kıyılarda fazlasıyla görülmektedir.
Tekin : Bizim bölgemizde tarım çok az oranda görülmektedir fakat sanayi bakımından oldukça gelişmiştir.
Yukarıda verilen ifadeler göz önünde bulunduğunda Onur ve Tekin'in bulunduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisidir ? 
seçenekleri
Doğu Anadolu - Güneydoğu Anadolu
Karadeniz - İç Anadolu
Akdeniz - Marmara
Karadeniz - Marmara
Soru 7
 1. Gaziantep sanayi bakımından Güneydoğu bölgesinde en gelişmiş ilidir.
 2. Ege ve Akdeniz bölgesinde turizm faaliyetleri oldukça gelişmiştir.
 3. Tarımda insan gücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
 4. Ege bölgesinde insanların tamamı turizm faaliyetleri ile uğraşmaktadır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir ?
seçenekleri
I ve II
III ve IV
Yalnız IV
II ve III
Soru 8
Ülkemizin üç tarafının deniz ile çevrili, uzun sahilleri ve eşsiz doğa güzellikleri ile ön planda olan bir ülke olması aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin önünü açmıştır ? 
seçenekleri
Turizm
Madencilik
Sanayi
Tarım
Soru 9
 1. Ülkemizde turizm açısından en çok ziyaret edilen yer Antalya'dır.
 2. Sanayisi gelişmiş bir bölgede nüfus genellikle köylerde görülmektedir.
 3. Güney ve Doğu Anadolu 'da küçük ve büyük baş hayvancılık yaygın olarak görülmektedir.
 4. Yerli malı kullanmaya özen göstermek ülkemizin gelişmesine katkı vermek adına önemli bir tutumdur.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur ?
seçenekleri
I ve II
III ve IV
I ve III
II ve IV
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ve Ege bölgesinde turizmin gelişmesinin nedenleri arasında yer almamaktadır ? 
seçenekleri
Deniz suyu fazla tuzludur.
Doğal ve uzun plajları vardır.
Güneşli gün sayısı fazladır.
Turizm açısından gelişmiş şehirlere sahiptir.
Soru 11
Öğretmen' Kemal'e yaşadığı bölge hakkında bilgi vermesini istemiştir. Kemal ;
 • Yaz aylarında fazla sayıda turist şehrimizi ziyaret eder.
 • Turistlerin fazla olması hem şehrin gelişmesini sağlar hemde esnaf yabancı dil konusunda kendini geliştirmiştir.
 • Bu gibi ekonomik faaliyetler şehrin turizm açısından gelişmesini hızlandırmıştır.
 • Turizm çevre kirliliğine azda olsa yol açmaktadır.
Yukarıda verdiği bilgilerden yola çıkarak  Kemal'in aşağıdaki bölgelerden hangisinde yaşamaktadır ? 
seçenekleri
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Soru 12
 1. Halkın ihtiyacına cevap verecek derecede ürün yetiştirmek.
 2. Halkın daha kolay şekilde ulaşabileceği yerleri arttırmak.
 3. Ürünleri yetiştirenlerin daha iyi kalkına bilmesi için fiyatları sürekli arttırmak.
 4. Çok fazla ürün yetiştirerek ürünlerin ucuz fiyatta satılmasını sağlamak.
Yukarıda yer alan bilgilere göre üretim, dağıtım ve tüketim hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? 
seçenekleri
I ve II
III ve IV
I ve III
II ve IV
Soru 13
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? 
seçenekleri
Tüketim, dağıtım ve üretimi fazla etkilememektedir.
Ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak için hızlı bir ulaşıma ihtiyaç vardır.
Tüketimin az veya çok olması üreticileri etkilememektedir.
Erkenden tüketilmesi gereken ürünlerin hızlı bir şekilde tüketiciye ulaşması gerekmektedir.
Soru 14
Bilinçli bir tüketici hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz ? 
seçenekleri
Kalite ve uygun fiyatta ürünler satın almaya özen gösterir.
Alışverişlerinde fatura almamazlık yapmaz.
Kaliteli ürün almaktansa, pahalı ürün almayı tercih eder.
Ürün satın alırken yerli malı olmasına dikkat eder.
Soru 15
Bölgede halkın çoğunluğunun geçimini sağladığı ekonomik faaliyetler bölge hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Tarımın yaygın olarak görüldüğü bölge için ;
 1. Nüfusun çoğunluğu kırsal kesimde yaşamaktadır.
 2. Bölgede sanayi faaliyetleri tarıma göre şekil almaktadır.
 3. Kırsal kesimde kalabalık ailelere rastlamak mümkündür.
 4. Şehirlerde çevre sorunları oldukça fazladır.
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak hangilerine ulaşılabilir ? 
seçenekleri
Yalnız III
III ve IV
I ve II
II ve III