5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bize Hizmet Edenler

Açıklama 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bize Hizmet Edenler
Soru 10 Soru
Kategori 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen hamide00
Eklenme Tarihi 05-02-2019

Soru 1
Bireylerin yaşamını sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Buna göre yukarıdaki kişinin ihtiyaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
seçenekleri
Smokin
Hamburger
Ev
Davul
Soru 2
İldeki tüm resmi kurum ve kuruluşların çalışmasını , aralarındaki iş birliğini sağlar. İlde çalışan memurların tayini gibi iş ve işlemleri yürütür. Metinde sözü edilen resmi kurum aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Belediye
Emniyet Müdürlüğü
Valilik
Milli Eğitim Müdürlüğü
Soru 3
Devlet kurumları olmadan da karşılanabilecek ihtiyacı çıkardığımızda şeklimizin yeni hali aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 5-sinif-sosyal-bilgiler-test-10-3
seçenekleri
a
b
c
d
Soru 4
Hüseyin Öğretmen : Biz öğretmenler de bir kurumun çalışanıyız. Yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Buna göre Hüseyin Öğretmen'in bağlı bulunduğu bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Sağlık Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
İç İşleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Soru 5
I. Nüfus Müdürlüğü II. Belediye III. Tarım Müdürlüğü IV. Kaymakamlık Yaşadığımız kentte çevrenin korunması düzenlemesi ve temizlenmesi konularında hizmet veren kurum yukarıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 6
Toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılayan birçok kurum vardır. Bunların bazıları ülke genelinde teşkilatlanmış resmi kurumlardır. Bunların her biri , bağlı olduğu bakanlığa ait görevlerden birini yerine getirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlar arasında gösterilemez?
seçenekleri
Müftülük
Adliye
Alışveriş merkezi
Postane
Soru 7
Kurumlar, insanların sağlık, eğitim, barınma, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılar. Kurumlar , insan yaşamında aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamazlar?
seçenekleri
İnsanların güvenliğini sağlamak
Okuma yazma öğretmek
Evin temizlik işlerini yürütmek
Hastalananları tedavi etmek
Soru 8
Filiz : Polis olan babam beni okuldan aldı ve hastaneye götürdü. Fizil'in anlatımında hangi temel ihtiyacımızı karşılayan kurumdan söz edilmiştir?
seçenekleri
Beslenme
Güvenlik
Eğitim
Sağlık
Soru 9
Bizler toplumun temel ihtiyaçlarından olan '' Adalet '' alanıyla ilgili olarak devletin açtığı bu kurumda hizmet veriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi veren kişinin mesleği olamaz?
seçenekleri
Avukat
Savcı
Hakim
Doktor
Soru 10
Duygu : Benim için doğanın ve çevrenin korunması çok önemli. Bu nedenle çalışmamda ................. Bakanlığının yapmış olduğu hizmetleri ele aldım. Bu hizmetlerle ilgili aşağıdaki afişi buldum. Duygunun sözlerinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? orman
seçenekleri
Dış İşleri
Orman ve Su İşleri
Aile ve Sosyal Politikalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar