5. Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Değişim – 4

5. Sınıf fen bilimleri madde ve değişim konusuna göre hazırlanan 4. test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 5. Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Değişim – 4
Soru 15 Soru
Kategori 5. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen serfe
Eklenme Tarihi 11-01-2019

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici bir özelliği değildir ?
seçenekleri
Erime noktası
Donma noktası
Ağırlık
Kaynama noktası
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kaynama ve buharlaşma arasındaki farklardan değildir?
seçenekleri
Buharlaşma her sıcaklıkta olur , kaynama belirli sıcaklıkta belirli basınçtadır.
Buharlaşma yüzeyseldir , kaynama sıvının her noktasında olur.
Sıcaklık artıkça buharlaşma hızı artar , kaynama sırasında buharlaşma hızı maksimum olur.
Kaynama noktası ayrıt edici özellik olup buharlaşma noktası ayırt edici bir özellik değildir.
Soru 3
" Soğuk bir kış gününde arabada giderken arabanın camına soluğumuzu verdiğimizde camın yüzeyi buğulanır. "
Bunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
seçenekleri
Su buharının yoğunlaşması
Suyun kaynaması
Suyun sümblimleşmesi
Suyun donması
Soru 4
Kömür, petrol gibi yakıtların temel enerji kaynağı hangisidir ?
seçenekleri
İnsanlar
Bitkiler
Güneş
Hayvanlar
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Buhar basıncı moleküller arası çekim kuvveti arttıkça azalır.
Buhar basıncı sıcaklık arttıkça artar.
Sıvıların buhar basınçları sıvının miktarına ve sıvının yüzey alanına ve buharın hacmine bağlıdır.
Buhar basıncı sıvıda çözünmüş katı madde oranı arttıkça azalır.
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Doğadaki tüm maddelerin donma sıcaklıkları aynıdır.
Maddelerin erime sıcaklıkları ile donma sıcaklıkları birbirine eşittir.
Katı maddelerin ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir.
Madde miktarı artırılırsa maddenin erime sıcaklığı değişmez.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden biridir ?
seçenekleri
Kütle
Hacim
Öz kütle
Ağırlık
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Sıcaklık termometre ile ölçülür.
Sıcaklığı yüksek cismin taneciklerinin sahip oldukları hareket enerjisi daha büyüktür.
Isı bir enerji çeşididir.
Isı birimi °C’dir.
Soru 9
Buharlaşmada hal değişimini gösteren açıklama aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Katıdan sıvıya
Sıvıdan gaza
Gazdan sıvıya
Sıvıdan katıya
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi madde miktarına bağlı olmayıp, maddenin türüne bağlıdır ?
seçenekleri
Erime noktası
Ağırlık
Hacim
Kütle
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, ısının madde üzerindeki etkilerinden değildir ?
seçenekleri
Şekil değiştirme
Sıcaklık artışı
Kütlenin azalması
Genleşme
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ısı kaybeden bir maddede gözlenmez ?
seçenekleri
Büzülme
Donma
Yoğuşma
Kaynama
Soru 13
Aşağıdaki olaylardan hangisinde madde hal değiştirmez ?
seçenekleri
Donma
Buharlaşma
Erime
Genleşme
Soru 14
Termometrelerde kullanılan sıvının hangi özelliğinden yararlanılarak, termometreler çalışır ?
seçenekleri
Akışkanlık
Genleşme
Yoğuşma
Kaynama sıcaklığı
Soru 15
X sıvısının, X gazına dönüşmesi olayına ne ad verilir ?
seçenekleri
Buharlaşma
Erime
Yoğunlaşma
Donma