5. Sınıf Din Kültürü Çevremizde Dinin İzleri

5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi çevremizde dinin izleri konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 5. Sınıf Din Kültürü Çevremizde Dinin İzleri
Soru 15 Soru
Kategori 5. Sınıf DKAB
Gönderen zeynepak
Eklenme Tarihi 22-01-2019

Soru 1
 1. Hamam
 2. Şehzadebaşı Camii
 3. Sultan Ahmet Çeşmesi
 4. Karatay Medresesi
Yukarıdakilerden hangisi İslam dininin eğitim ve öğretimi teşvik etmesiyle ortaya çıkmıştır ?
seçenekleri
1
2
3
4
Soru 2
 1. Selimiye Camii
 2. Rüstem Paşa Kervansarayı
 3. Hamam
 4. Karatay Medresesi
Yukarıdakilerden hangisi İslam dininin temizliğe önem vermesiyle ortaya çıkan eserlerdendir ?
seçenekleri
1
2
3
4
Soru 3
 1. Çeşme
 2. Türbe
 3. Saray
 4. Darüşşifa
Yukarıdaki mimari eserlerden hangisinin yapılması İslam dininin etkisi olduğu söylenemez ?
seçenekleri
II
I
IV
III
Soru 4
 1. Kur'an
 2. Minare
 3. Şadırvan
 4. Cami
Yukarıdaki görsellerde verilenlerden hangisi dinin mimariye olan etkisine örnek gösterilmez ?
seçenekleri
I
III
II
IV
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Allah' a yalvarma ve dua etmeyi konu edinen bir edebi eser türüdür ? 
seçenekleri
Kaside
Tasavvuf
Dil
Müzik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan edebi türlerden değildir ?
seçenekleri
Naatlar
Destanlar
Siyer edebiyatı
Kasideler
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerde geçen dini ifadelere örnek değildir ?
seçenekleri
Sevgi
Cehennem
Helal
Cennet
Soru 8
Aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisinde dini semboller diğerlerine göre az bulunduğu söylenebilir ?
seçenekleri
Roman
Şiir
Masal
Hikaye
Soru 9
Edebiyatımızda şiir, hikaye, masal gibi türlerde gerek dini kelimelere, gerekse dini olaylara sıkça yer verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?
seçenekleri
Edebiyat kültürel unsurlardandır.
Edebiyat tüm toplumlarda var olan bir unsurdur.
Edebiyatta dinin önemli bir etkisi vardır.
Edebiyat şiir, hikaye ve masaldan ibarettir.
Soru 10
Türkü, şarkı, masal, hikaye ve roman gibi yazı türlerinde de .............. motif ve ifadeler yer almaktadır. Buna göre verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
seçenekleri
Kaside
Müzik
İlahiler
Dil
Soru 11
.................., dili zenginleştirir ve ona yeni sözcükler katar, sözcüklerin anlamlarını etkiler, farklı anlamlarla yeni kavramlar kazandırır. Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
seçenekleri
Kültür
Müzik
Tasavvuf
Kaside
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan ve dinin teşvik ettiği örf ve adetlerden biridir ?
seçenekleri
Kan davaları güdülmesi
Töre cinayetleri
İftar davetleri verilmesi
Ağaçlara bez bağlayarak dilek tutulması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkan örf ve adetlerden biri değildir ?
seçenekleri
Kandil gecelerinin kutlama
Yeni doğan çocuğa ad verilmesi
Yeni doğan çocuğun kulağına kamet okunması
Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi İslam' ın etkisiyle ortaya çıkan İslam' dan sonra örf ve adet haline gelen durumlardan değildir ?
seçenekleri
Kandil
Sünnet
Yılbaşı
Bayramlaşma
Soru 15
Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
seçenekleri
Peygamberlikle beraber kendisine hükümdarlık verilmiştir.
Kendisine kitap verilmeyen nebi peygamberlerdendir.
İsrailoğullarının büyük saydığı peygamberlerdendir.
Tüm insanlara gönderilmiş bir peygamberdir.