5. Sınıf Din Kültürü Adap ve Nezaket

5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi adap ve nezaket konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 5. Sınıf Din Kültürü Adap ve Nezaket
Soru 15 Soru
Kategori 5. Sınıf DKAB
Gönderen 21hicran
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Nezaket kurallarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
seçenekleri
Yaşamı kolaylaştıran davranışlardır.
Nasıl davranılması gerektiğini belirleyen kurallardır.
Kanun ve yasalarla uyulması zorunlu olan davranışlardır.
İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı olmasına katkıda bulunur.
Soru 2
  1. Karşıdakine "Sen" diye hitap etmek
  2. Randevu saatine uymak
  3. Verilen selamı almaktan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri nezaket kurallarına göre doğru değildir ?
seçenekleri
1 ve 3
1 ve 2
1, 2 ve 3
Hiçbiri
Soru 3
Hz. Muhammed' in (s.a.v.) aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi onun nezaket kurallarına uygun hareket ettiğine örnek olmaz ?
seçenekleri
Cesaretliydi
Hakkı gözetirdi
Danışarak iş yapardı
İnsanlara değer verirdi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi '' ibadet '' kelimesine karşılık gelen ifadelerden biri değildir ?
seçenekleri
Yüce Allah' ın buyruklarına uymak
Yüce Allah' a kulluk etmek
Yüce Allah' ın her şeye gücünün yetmesi
Yüce Allah' ın yasaklarından kaçınmak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi farklı alanda bir nezaket kuralına örnektir ?
seçenekleri
Yollara, parklara, piknik alanlarına çöp bırakmamak
Ağız ve diş temizliğinize dikkat etmek
Eve girerken ev sahibinin buyur etmesini ve yer göstermesini beklemek
Saçların ellerin ve yüzün temiz olmasına önem vermek
Soru 6
Selamlaşma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir ?
seçenekleri
Nezaket kurallarından biridir.
İslam' ın tavsiye ettiği davranışlardan biridir.
Toplumsal yardımlaşma yollarından biridir.
İnsanların birbirine güven duymasını sağlayan yollardan biridir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılma nedenlerinden biri değildir ?
seçenekleri
Allah' ın emretmiş olması
Allah' ın verdiği nimetlere şükretmek
Toplum tarafından sevilmek
Allah' ın hoşnutluğunu kazanmak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi selamlaşma kuralına uygundur ?
seçenekleri
Sınıfa girerken arkadaşlarına selam vermek
Küs olduğun kişilerin selamını almak
Kalabalığa girmekten çekindiğin için kimseye selam vermemek
Selam vermeyi sevmediğin için kimseye selam vermemek
Soru 9
Konuşma adabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
seçenekleri
Konuşurken gözleri yerde veya eşyaların üzerinde gezdirmek.
Yüksek sesle konuşmak.
Başkalarının kendi aralarında konuşmalarına kulak kabartmak.
Konuşmayı her zaman yaşça ve sosyal durumca büyük olan açar.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ibadet değildir ?
seçenekleri
Peygamberimize salavat getirmek
Uyumak
İnsanlara yardım etmek
Namaz kılmak
Soru 11
Sofra adabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
seçenekleri
Yemekte insanları güldürmek
Yemeğe besmeleyle başlamak
Yemeği sağ el ile yemek
Suyu yavaş içmek
Soru 12
Hz. Muhammed' in (s.a.v.) sofra adabı ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir ?
seçenekleri
Yemeği hurma, tuz ya da suyla açardı.
Yemekleri çok sıcak yerdi
Sağ elle ve tabağın kenarından yemek yerdi
Yemek istemediği şeyi kötülemez, sadece yememekle yetinirdi.
Soru 13
  1. Yemek seçmemek
  2. Ağızda yemek varken konuşmamak
  3. Gereksiz konuşmamak
  4. Yemekle ilgili eleştiri yapmak
Yukarıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 14
  1. Hızlı yemek
  2. Sağ eli kullanmak
  3. Besmele çekmek
Yukarıdakilerden hangileri sofra adabına uygundur ?
seçenekleri
1 ve 2
2 ve 3
1, 2 ve 3
Hiçbiri
Soru 15
"Yemeğin bereketi yemekten önceki ve sonraki yıkamalardadır. " Verilen hadise göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?
seçenekleri
Yemeğe besmele ile başlanmalıdır
Yemek seçilmemelidir
Eller yıkandıktan sonra yemeğe başlanmalıdır
Yemekte konuşulmamalıdır