4. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum

Açıklama 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum
Soru 10 Soru
Kategori 4. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen toprakgibi2
Eklenme Tarihi 04-02-2019

Soru 1
Aile büyüklerimizle görüşerek, anılarını kaydetme ve bilgileri saklama işlemine ne ad verilir?
seçenekleri
Mülakat
Sözlü imtihan
Sözlü tarih
Sözleşme
Soru 2
Ailemizin geçmişteki yaşam biçimlerini, aşağıdakilerden hangisiyle öğrenmemiz mümkün olur?
seçenekleri
Eski fotoğraflar
Eski telefon
Eski radyo
Diploma
Soru 3
Ailemizden kalan fotoğraflarda tarım alanları, hayvanlar vb. nesneler görünüyorsa aşağıdakilerden hangisini söylemek doğrudur?
seçenekleri
Yaşantısının çok zor olduğunu
Yaşantısının çok güzel olduğunu
Yaşam ortamının şehir olduğunu
Yaşam ortamının köy olduğunu
Soru 4
Aşağıdaki nesnelerden hangisi, geçmişimizi aydınlatan bir kanıt özelliği taşımaz?
seçenekleri
Eski mektup
Eski madalya
Eski kıyafetler
Eski bilgisayar
Soru 5
Aile büyüklerimizden kalan eski kıyafetleri incelediğimizde aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşmamız mümkün olur?
seçenekleri
Modanın değişmediğine
Hayat şartlarının kolaylığına
Terzilerin çok yetenekli olmadığına
O zamanlardaki kıyafet anlayışına
Soru 6
Toplumun en küçük yapı taşına, aşağıdakilerden hangi ad verilir?
seçenekleri
Aile
Grup
Ata
Bağ
Soru 7
"Aralarında evlilik ve ...... bağı olanlar aileyi oluşturur." cümlesini hangi kelime tamamlar?
seçenekleri
Nişanlık
Kan
Tarih
Söz
Soru 8
"Aile tarihimiz için sözlü tarih kadar, atalarımızdan kalan ....... ve ........ den de yararlanırız." cümlesini hangi kelime çifti tamamlar?
seçenekleri
Nesne ve belgeler
Fotoğraf ve filmler
Kıyafet ve senetler
Kitap ve dergiler
Soru 9
"Soy ağacı" aşağıdakilerden hangisine denir?
seçenekleri
Uzakdoğuda yetişen bir bitkidir.
Ailemiz ve akrabalarımızın isimlerinin yazılı olduğu bir şemadır.
Aile isimlerini astığımız ağaçtır.
Atalarımızın topraklarında yetişen bir ağaçtır.
Soru 10
Sözlü tarih çalışmasında kronoloji neyi ifade eder?
seçenekleri
Olayların yerini
Doğum tarihlerini
Olayların oluş sırasını
Soyadı sıralarını