4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testleri

Açıklama 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testleri
Soru 10 Soru
Kategori 4. Sınıf Matematik
Gönderen serhatuzar27
Eklenme Tarihi 04-02-2019

Soru 1
“MARMARA” sözcüğünü oluşturan rakamlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
seçenekleri
3455432
5345432
5675676
1234567
Soru 2
Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin on binler basamağında 5 rakamı vardır?
seçenekleri
345065
354689
546743
.846532
Soru 3
“Yedi yüz bin dört yüz iki” şeklinde okunan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
700402
740002
704002
700042
Soru 4
Aşağıdaki beş basamaklı doğal sayılardan oluşan örüntüde verilmeyen doğal sayı hangisidir? 24650, 25024, 25398, ...........
seçenekleri
25524
25664
25642
25772
Soru 5
Altı basamaklı bir doğal sayının soldan üçüncü basamağı hangisidir?
seçenekleri
Birler
Onlar
Yüzler
Binler
Soru 6
494753 sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından kaç fazladır?
seçenekleri
1
2
3
4
Soru 7
324780 doğal sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri binler basamağındaki rakamın basamak değerinin kaç katıdır?
seçenekleri
5
10
15
20
Soru 8
Binler basamağında 9 rakamı olan 6 basamaklı en küçük doğal sayı, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
100090
100900
109010
109000
Soru 9
“Seksen beş bin iki yüz yirmi dört” sayısının rakamlarla yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
85224
85204
85024
85324
Soru 10
“52651” sayısının okunuşu, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Elli iki bin altıyüz iki bin
elli iki bin altı yüz elli bir
elli iki bin elli bir
elli ikin bir bir