4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı soruları

4. Sınıf insan hakları 2. dönem konularına göre hazırlanmış 2. yazılı soruları ve cevaplarını bulundurmaktadır.
Açıklama 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı soruları
Soru 15 Soru
Kategori 4. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen YILDIRIM38
Eklenme Tarihi 19-01-2019

Soru 1
Aşağıdaki durumlardan hangisi anlaşmazlıklara neden olmaz ?
seçenekleri
İnanç farklılığı
Değer farklılığı
Düşünce farklılığı
Giyim farklılığı
Soru 2
İnsanlar arasındaki eşitlik, bir devlette hangi yöntemle sağlanır ?
seçenekleri
Parayla
Zor kullanarak
Yasalarla
Hiçbiri
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir ?
seçenekleri
Şiddetten uzaktırlar.
Barış içinde yaşarlar.
Bencildirler.
Birbirine karşı saygılıdırlar.
Soru 4
  1. Kırmızı ışıkta durmak
  2. Hırsızlık yapmamak
  3. Okula zamanında gitmek
  4. Bayramda büyüklerin elini öpmek
Yukarıdakilerden hangisi yazılı bir kural değildir ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 5
İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar. Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur ?
seçenekleri
Devlet
Sivil toplum kuruluşları
Mülteci
Haymatlos
Soru 6
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur ?
seçenekleri
Millî Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Mehmetçik Vakfı
Ekonomi Bakanlığı
Soru 7
Karşımızdaki kişi ile etkili iletişim kurmak için hangisini yapmalıyız ?
seçenekleri
Konuşurken sürekli kendimizden bahsetmeliyiz.
Konuştuğumuz kişiyi susturmalıyız.
O konuşurken başka işlerle ilgilenmeliyiz.
Onu dinlemeli, dinlediğimizi hissettirmeliyiz.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi adaletin sağlanmadığı bir yerde ortaya çıkan durumlardan biri değildir ?
seçenekleri
Adaletsizlik
Çatışma
Güven
Anlaşmazlık
Soru 9
" Bir elin nesi var iki elin sesi var " atasözündeki iki el sözcüğü ile vurgulanmak istenen ne olabilir ?
seçenekleri
Çalışmanın önemi
İş birliğinin önemi
Sorumluluk almak gerektiği
Tek kişinin başarılı olduğu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir ?
seçenekleri
Trafikte kırmızı ışıkta geçer.
Ülkesine ve vatanına bağlıdır.
Yasalara uyar.
Kurallara uymayanları uyarır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından biri değildir ?
seçenekleri
Ayıplama
Kınama
Para cezası
Dışlama
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi birlikte uyum içinde yaşamamızı engeller ?
seçenekleri
Ortak yaşam alanlarını temiz tutmak
Birbirimizin fikirlerine saygı duymak
İnsanlara anlayışla yaklaşmak
Sorunları kavga ederek çözmek
Soru 13
Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır ?
seçenekleri
Yazılı kurallar
Yazılı olmayan kurallar
Yönetmelikler
Kanunlar
Soru 14
Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Cimri olmak
Tembel olmak
Kıskanç olmak
Hoşgörülü olmak
Soru 15
Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için başvuru yapacağımız yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir ?
seçenekleri
Kızılay
Mahkeme
BİMER
Polis