4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dünyamızın Hareketleri 5

Açıklama 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dünyamızın Hareketleri 5
Soru 20 Soru
Kategori 4. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen Özlem41
Eklenme Tarihi 29-01-2019

Soru 1
jjk 363 Dünya fotoğrafına bakılınca üç katman dikkat çekmektedir. Buna göre yıldız ve üçgen ile gösterilen katmanlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? jjk 364
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 2
  • Karalar ________ lardan oluşmuştur.
  • __________ kayaların parçalanmasıyla oluşan, ince ve ufak taneli yapıdır.
  • Dünya, küre şeklinde___________lardan oluşmuştur.
Cümlelerdeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
seçenekleri
maden
toprak
katman
kayaç
Soru 3
jjk 365 1 Dünya’nın en içteki katmanıdır. 2 Ateş kürede bulunur. 3 Taş kürenin diğer adıdır. 4 Kayaçların yapılarında bulunan ve farklılaşmalarını sağlayan maddedir. Bulmacanın yanıtları belirtilen şekilde yazılmaktadır. Buna göre hangisinin yanıtı bulmacada bulunmamaktadır?
seçenekleri
4
3
2
1
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’ nın şekline benzer? jjk 366
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 5
jjk 367
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 6
jjk 368 Çevre kirliliğini azaltmak için dönüşümü olmayan atıklar kullanılmamalıdır. Buna göre verilenlerden hangilerini kullanmalıyız?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
I,II ve III
Soru 7
jjk 370 Verilen ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğu belirlendiğinde kutucuklara sırasıyla ne yazılmalıdır?
seçenekleri
D - Y - D
Y - D - D
Y-Y-D
D - D - Y
Soru 8
1. aynı 2. tek 3. oluşmuş 4.taşlar 5.mineralden 6.renklidir Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için numaralı sözcükler nasıl sıralanmalıdır?
seçenekleri
2-3-1-5-4-6
1-4-5-6-2-3
2-5-3-4-1-6
1-5-3-4-2-6
Soru 9
jjk 371
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 10
jjk 372 Verilenlerden hangilerinin denize atılması durumunda suyu kirletir?
seçenekleri
yalnız II
I ve III
I ve II
I,II ve III
Soru 11
jjk 373 Dünya, birçok katmandan oluşur. Verilen fotoğrafta bu katmanlardan kaçı bulunmaktadır?
seçenekleri
4
3
2
1
Soru 12
jjk 374 Geceleri gökyüzü gözlemi yapılır. Buna göre gök cisimleri aşağıdakilerden hangisiyle incelenir? jjk 375
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 13
jjk 376 “Magma bazen yer yüzüne çıkabilir. Bu durumda ............ adını alır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
seçenekleri
manto
ateş küre
lav
volkan
Soru 14
jjk 377 Dünya ile ilgili bilgilerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?
seçenekleri
1. çıkış
2. çıkış
3. çıkış
4. çıkış
Soru 15
jjk 378 Yukarıdaki maddelerden hangilerinde mineral vardır?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
I,II ve III
Soru 16
jjk 379
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 17
Yüksek basınç nedeniyle iç kısmı katı hâldedir. Sıcaklığı yaklaşık 5000°C’dir. Özellikleri verilen katman aşağıdakilerden hangisidir? jjk 380
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 18
Su kirliliğini önlemek için atık sular aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmelidir?, jjk 381
seçenekleri
A
B
C
D
Soru 19
jjk 382 Verilenlerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
I-a, Il - b, III - c
I-b, II-c, III-a
I-b, II-a, III-c
I-c, II-b, III-a
Soru 20
  • ametist
  • kuvars
  • opal
  • grafit
  • pırlanta
  • obsidiyen
Verilenlerden kaçı mineralden oluşur?
seçenekleri
6
5
4
3