4. Sınıf din kültürü İslam’ı tanıyalım – 2

4. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi İslam'ı tanıyalım konusuna göre hazırlanan 2. test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 4. Sınıf din kültürü İslam’ı tanıyalım – 2
Soru 15 Soru
Kategori 4. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen my68
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Mekke şehrinde bulunan Kabe' yi ve kutsal yerleri ziyaret etmek suretiyle yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Oruç
Namaz
Hac
Kıble
Soru 2
  1. Kur'an-ı Kerim - Hz. Muhammed (s.a.v)
  2. Zebur - Hz. Davut (a.s)
  3. İncil - Hz. Musa (a.s)
  4. Tevrat - Hz. İsa (a.s)
İnen son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'de dahil toplam dört ilahi kitap inmiştir. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? 
seçenekleri
I ve II
II ve III
Yalnız III
III ve IV
Soru 3
Kur'an-ı Kerim için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur ? 
seçenekleri
Sadece indirildiği çağa mesaj vermektedir.
Arap toplumunu ilgilendiren bir kitaptır.
Her çağdaki toplumu ilgilendiren evrensel bir kitaptır.
Kur'an- Kerim 1 yılda indirilmesi tamamlanmıştır.
Soru 4
Sahip olduğumuz maddi varlıkların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermeye ne ad verilir ?
seçenekleri
Meleklere inanmak
Kurban kesmek
Zekat vermek
Hacca gitmek
Soru 5
  1. Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmeli ve ibadetlerimizi yerine getirecek kadar sure ezberlemeliyiz.
  2. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
  3. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeliyiz.
  4. Kur'an-ı Kerim okunurken dinlemeliyiz.
Kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e karşı yukarıdaki görevlerden hangilerini yerine getirmemiz gerekmektedir ? 
seçenekleri
I ve II
Yalnız III
I, II ve III
II ve IV
Soru 6
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği toplumla ve çağ ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ? 
seçenekleri
Putperestlik yaygın olarak görülmekteydi.
Haniflik inancı azda olsa görülmekteydi.
Kadınlara ve kız çocuklarına değer vermeyen bir toplumdu.
Kabileler arası sevgi ve kardeşlik oldukça iyiydi.
Soru 7
Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet olan Alak suresinde bildirilen ayet aşağıdakilerden hangisidir ? 
seçenekleri
Oku ! Yaratan Rabbinin adıyla oku.
Sende Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
Hamd olan Allah'ın adıyla.
Allah'ım sen eksik sıfatlardan uzaksın.
Soru 8
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa suresi doğru verilmektedir ?
seçenekleri
Bakara - Kevser
Maide - İhlas
Tevbe - Nas
Bakara - İhlas
Soru 9
Peygamberlerin Allah'tan aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmesi ne denilmektedir ? 
seçenekleri
Tebliğ
Vahiy
Sure
Ayet
Soru 10
Aşağıda ilahi kitaplar hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur ? 
seçenekleri
Tevrat günümüze kadar değişmeyen ilahi bir kitaptır.
Bütün ilahi kitaplar arasında Allah inancı sadece Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır.
Sadece İncil değişikliğe uğramıştır.
Günümüze kadar değişmeyen tek ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir.
Soru 11
Ayetleri derilere, taşlara ve sert ağaç kabuklarına yazarak ayetlerin en iyi şekilde korunmasını sağlayan kişilere ne ad verilmektedir ?
seçenekleri
Vahiy Katipleri
Peygamber
Sahabe
Halife
Soru 12
Kur'an-ı Kerim'in bölümlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ? 
seçenekleri
Ayet - Sure - Cüz
Sure - Ayet - Cüz
Cüz - Ayet - Sure
Ayet - Cüz - Sure
Soru 13
Kur'an-ı Kerim'i mushaf haline getiren ve onu çoğaltıp diğer İslam'ın yayıldığı bölgelere gönderen halifeler aşağıdakilerden hangisidir ? 
seçenekleri
Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman
Hz. Osman - Hz. Ebu Bekir
Hz. Ali - Hz. Ömer
H. Ömer - Hz. Ali
Soru 14
Kur'an-ı Kerim'de yirmi sayfadan oluşan bölümlere ne ad verilmektedir ? 
seçenekleri
Ayet
Cüz
Sure
Dua
Soru 15
Kur'an-ı Kerim'in kurallara uygun, kulağa hoş gelecek şekilde okumaya ne denilmektedir ? 
seçenekleri
Tasvir
Tevhid
Tecvid
Mukabele
Benzer Dosyalar