3. Sınıf Türkçe Sağlık ve Çevre Test 3

Açıklama 3. Sınıf Türkçe Sağlık ve Çevre Test 3
Soru 20 Soru
Kategori 3. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen shaqa42
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde adların yerine kullanılan bir sözcük yoktur?
seçenekleri
Şu taraftan gitmeliyiz.
Şu, beni çok üzdü.
Bütün ödevimi şununla yaptım.
Soru 2
“Okuldaki çocuklar benim evlatlarımdır.” tümcesinde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
seçenekleri
onlar
o
bu
Soru 3
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, adın yerine kullanılan bir sözcük vardır?
seçenekleri
Yaramaz çocuk düştü.
Bütün gün yaramazlık yapıyorsun.
Sen de geliyor musun?
Soru 4
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, adın yerine kullanılan bir sözcük yoktur?
seçenekleri
Bahçedekileri koparmayın.
Masadakilere sakın dokunmayın.
Canan’ın sesi çok güzeldir.
Soru 5
“Şu” sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde ismin yerine kullanılmıştır?
seçenekleri
Şu saati tutabilir misiniz?
Şu, en yetenekli öğrencimdir.
Şu elbise sana çok yakışıyor.
Soru 6
“Birkaçımız hastalanınca mahalledeki dereyi kuruttular.” tümcesindeki “birkaçımız” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmıştır?
seçenekleri
İsmin yerine kullanılmıştır.
Rengin yerine kullanılmıştır.
Sayının yerine kullanılmıştır.
Soru 7
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır?
seçenekleri
Hava
Toprak
Bursa
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
seçenekleri
tenbel
kirbit
Çaylak
Soru 9
KEDİM
Kedim henüz bir yaşında;
Uyur hep soba başında.
Hem cesurdur, hem de kurnaz.
Bir tıkırtı duyar duymaz.
Uyanır, aslan kesilir;
Gözleri volkan kesilir.
O geldiği günden beri
Bizim evin fareleri Damdan, tavandan indiler,
Birer deliğe sindiler.
Koşup yakalıyor hemen,
Çıkanları diri diri.
Artık bunlardan hiç biri
Dolaplarıma girmiyor,
Kitapları kemirmiyor.
Halit Fahri Ozansoy
Şiirde adı geçen Kedi kaç yaşındadır?
seçenekleri
2
3
1
Soru 10
KEDİM
Kedim henüz bir yaşında;
Uyur hep soba başında.
Hem cesurdur, hem de kurnaz.
Bir tıkırtı duyar duymaz.
Uyanır, aslan kesilir;
Gözleri volkan kesilir.
O geldiği günden beri
Bizim evin fareleri Damdan, tavandan indiler,
Birer deliğe sindiler.
Koşup yakalıyor hemen,
Çıkanları diri diri.
Artık bunlardan hiç biri
Dolaplarıma girmiyor,
Kitapları kemirmiyor.
Halit Fahri Ozansoy
Aşağıdakilerden hangisi kedinin özellikleri arasında yer almaz?
seçenekleri
tembel
cesur
kurnaz
Soru 11
KEDİM
Kedim henüz bir yaşında;
Uyur hep soba başında.
Hem cesurdur, hem de kurnaz.
Bir tıkırtı duyar duymaz.
Uyanır, aslan kesilir;
Gözleri volkan kesilir.
O geldiği günden beri
Bizim evin fareleri Damdan, tavandan indiler,
Birer deliğe sindiler.
Koşup yakalıyor hemen,
Çıkanları diri diri.
Artık bunlardan hiç biri
Dolaplarıma girmiyor,
Kitapları kemirmiyor.
Halit Fahri Ozansoy
Kedi bir tıkırtı duyduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
seçenekleri
Uyanır, aslan kesilir.
Gözleri volkan kesilir.
Korkudan rengi sararır.
Soru 12
KEDİM
Kedim henüz bir yaşında;
Uyur hep soba başında.
Hem cesurdur, hem de kurnaz.
Bir tıkırtı duyar duymaz.
Uyanır, aslan kesilir;
Gözleri volkan kesilir.
O geldiği günden beri
Bizim evin fareleri Damdan, tavandan indiler,
Birer deliğe sindiler.
Koşup yakalıyor hemen,
Çıkanları diri diri.
Artık bunlardan hiç biri
Dolaplarıma girmiyor,
Kitapları kemirmiyor.
Halit Fahri Ozansoy
Aşağıdakilerden hangisi kedi geldiğinden beri olan olaylar arasında ver almaz?
seçenekleri
Evin fareleri bir deliğe siniyor.
Yuvasından çıkanları yakalıyor.
Fareler korkudan dolaplara giriyor.
Soru 13
Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna iki nokta (:) konulmalıdır?
seçenekleri
Atatürk diyor ki()
O kitabı kim almış()
Sevgili arkadaşım geldi()
Soru 14
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
seçenekleri
atasözü
özdeyiş (vecize)
deyim
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
seçenekleri
Elma
Muz
Türkiye
Soru 16
Tırnak işareti (“ ”) aşağıdaki tümcelerin hangisinde doğru kullanılmıştır?
seçenekleri
Babam bana, “Aferin” dedi.
O ödevi, “Ayşe” yapmıştı.
Annem, “Eve erken gelmemi” söyledi.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi deyimdir?
seçenekleri
Güneş balçıkla sıvanmaz.
Demir tavında dövülür.
Gözden düşmek.
Soru 18
“Ağaçlar da insanlar gibidir,
Onlar da çalışır durmadan.
Ve hepsi yararlıdır,
Örnek bir insan gibi.”
Yukarıdaki dizelerde kaç tane çoğul ad vardır?
seçenekleri
2
3
4
Soru 19
Aşağıdaki tümcelerden hangisinde altı çizili sözcük addır?
seçenekleri
Çok sevdiğim için oldu bunlar.
Havalar iyice ısınmaya başlamıştı.
Telefonda uzun süre konuşmamalısın.
Soru 20
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek almıştır?
seçenekleri
kapı
yazı
pencere