3. Sınıf Matematik Kesirler Testi 2

Açıklama 3. Sınıf Matematik Kesirler Testi 2
Soru 20 Soru
Kategori 3. Sınıf Matematik
Gönderen sero10
Eklenme Tarihi 02-02-2019

Soru 1
Üretici, bidondaki 75 litre zeytinyağının Screenshot - 17_02_2016 , 18_23_33  sini sattı. Geriye kaç litre zeytinyağı kalmıştır?
seçenekleri
60
45
30
Soru 2
Bir balıkçı, tuttuğu 8 düzine balığın Screenshot - 17_02_2016 , 18_15_34  ünü sattı. Geriye kalanları evine götürdü. Evine kaç balık götürmüştür?
seçenekleri
24
48
72
Soru 3
Dedemin çiftliğindeki 72 ineğin Screenshot - 17_02_2016 , 18_32_03 i yavruladı. Çiftlikteki tüm inek ve yavrularının sayıları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
75
80
84
Soru 4
Sedat’ın kütlesi 32 kg’dır. Emre’nin kütlesi ise Sedat’ın kütlesinin Screenshot - 17_02_2016 , 18_33_31 inden 9 kg fazladır. Sedat ile Emre’nin kütlelerinin toplamı kaç kilogramdır?
seçenekleri
40
45
57
Soru 5
Bir kolideki 64 bardağın Screenshot - 17_02_2016 , 18_34_45  ü kırılmış tır. Sağlam bardakların sayısı hangisidir?
seçenekleri
40
32
24
Soru 6
Bir köylü, pazara götürdüğü 60 yumurtanın Screenshot - 17_02_2016 , 18_35_50 ünü sattı. Kalan yumurtaların 5 tanesi kırıldı. Köylünün geriye kaç yumurtası kalmıştır?
seçenekleri
8
7
6
Soru 7
İlker’in yaşı, dedesinin yaşının Screenshot - 17_02_2016 , 18_32_03 i kadardır. Dedesi 72 yaşında olduğuna göre İlker kaç yaşındadır?
seçenekleri
16
14
12
Soru 8
Ada, 90 sayfalık kitabın birinci gün Screenshot - 17_02_2016 , 18_12_14 ini okudu. Geriye kalanını her gün aynı sayıda sayfa olmak üzere 3 günde okuyacağına göre günde kaç sayfa kitap okumalıdır?
seçenekleri
24
20
18
Soru 9
Screenshot - 17_02_2016 , 18_40_19
seçenekleri
A
B
C
Soru 10
Aşağıdaki şekillerden hangisinin taralı kısmı kesir sayısıyla ifade edilemez? Screenshot - 17_02_2016 , 18_41_59
seçenekleri
A
B
C
Soru 11
Aşağıdaki hangisi '' birim kesir '' değildir? Screenshot - 17_02_2016 , 18_52_22
seçenekleri
A
B
C
Soru 12
Screenshot - 17_02_2016 , 18_53_03
seçenekleri
A
B
C
Soru 13
Screenshot - 17_02_2016 , 18_53_59 Kağan, üstteki üçgenleri aşagıdaki şeklin boş yerlerine yerleştirmek istiyor. Bu etkinlik sonunda oluşan yeni şeklin kesir olarak ifadesi kaçtır? Screenshot - 17_02_2016 , 18_55_07
seçenekleri
A
B
C
Soru 14
Screenshot - 17_02_2016 , 18_55_42 Doktor ablanın tavsiyesine göre siz çocuklar günde en az kaç saat uyumalısınız?
seçenekleri
7
8
9
Soru 15
Aşağıdaki hangi taralı kısımScreenshot - 17_02_2016 , 18_22_24 kesrinin ifade etmez? Screenshot - 17_02_2016 , 18_57_27
seçenekleri
A
B
C
Soru 16
Screenshot - 17_02_2016 , 18_58_07
seçenekleri
A
B
C
Soru 17
Screenshot - 17_02_2016 , 18_58_38 Yukarıda yedikleri pasta miktarlarını belirten çocuklardan hangisi pastanın yarısını yemiştir?
seçenekleri
Kerem
Eren
önder
Soru 18
Screenshot - 17_02_2016 , 18_59_44
seçenekleri
1 tane sarı yıldız, kaldırılmalıdır.
1 tane mavi yıldız, sarıya boyanmalıdır.
1 tane sarı yıldız, maviye boyanmalıdır.
Soru 19
Screenshot - 17_02_2016 , 19_01_10
seçenekleri
A
B
C
Soru 20
27 tavuğun Screenshot - 17_02_2016 , 19_01_56 i beyaz renktedir. Kaç tavuk beyaz renkte değildir?
seçenekleri
9
18
22